تأثیر طرح عمران منطقه خوزستان بر دزفول

تأثیر طرح عمران منطقه خوزستان بر دزفول تأثیر طرح عمران منطقه خوزستان بر دزفول مقاله ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان برشهر دزفول ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان  طرح عمران منطقه ای خوزستان شامل احداث سد دز،تأمین آب اراضی کشاورزی برای 125000 هکتار از اراضی زیر سد دز، تولید برق و … ادامه مطلب »

مقاله آب در معماری ایرانی

مقاله آب در معماری ایرانی مقاله آب در معماری ایرانی آب در معماری باستان در ایران باستان آب پیام آور روشنایی و پاکی به شمار می رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود. شاید به علت اینکه ایران کشوری کم آب بوده، این مایع حیاتی بین ایشان قدر و منزلتی والا داشته است. … ادامه مطلب »

معماری زمینه‌گرا چیست

معماری زمینه‌گرا چیست معماری زمینه‌گرا چیست  تعریف معماری زمینه‌گرا معماری زمینه‌گرا بر زمین مداری و پیوند محیط با فضا تأکید دارد و با درک پیام بستر خود شکل می‌گیرد و در واقع پیامی را که بستر معماری به او انتقال داده به عینیت رسانده و طراحی می‌کند. در نتیجه ساختمان جز کوچک از … ادامه مطلب »

برنامه ریزی طراحی محور رویکردی نوین

برنامه ریزی طراحی محور رویکردی نوین برنامه ریزی طراحی محور رویکردی نوین دانلود مقاله برنامه ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی حلقه اتصال برنامه ریزی و طراحی شهری دستور کار توسعه به عنوان حلقه اتصال برنامه ریزی و طراحی شهری می تواند مؤثر باشد. برای تهیه دستورکار توسعه مراحلی بیان شده که … ادامه مطلب »

تعریف و اهمیت مهندسی ترافیک

تعریف و اهمیت مهندسی ترافیک تعریف و اهمیت مهندسی ترافیک مهندسی ترافیک چیست دستیابی به حرکت ایمن، کارآمد و راحت مردم و کالاها با استفاده از خیابان ها، جاده ها و بزرگراه ها هدف این علم می باشد. مهندسی ترافیک، علمی است که با برنامه ریزی، طراحی هندسی و عملیات ترافیکی جاده ها، … ادامه مطلب »

معماری و شهرسازی در بین النهرین و سوریه

معماری و شهرسازی در بین النهرین و سوریه معماری و شهرسازی در بین النهرین و سوریه دانلود مقاله معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه قلمرو اشکانیان در بخش های غربی قلمرو اشکانی که شامل بخش های علیای رود دجله و فرات و بین النهرین می شده در معماری بن اها تأثیر … ادامه مطلب »

جایگاه اولجایتو در شهرسازی ایلخانی

جایگاه اولجایتو در شهرسازی ایلخانی جایگاه اولجایتو در شهرسازی ایلخانی دانلود مقاله نقش و جایگاه اولجایتو در فعالیّت های شهرسازی دوره ایلخانی اولجایتو در دوره ایلخانی در دوره ایلخانی با آنکه شهرسازی و عمران در زمان هلاکو آغاز گردید، اما در دوره اولجایتو به بالندگی رسید به گونه ای که وی چهار شهر به … ادامه مطلب »

شهرسازی نوین در فرانسه آمریکاو انگلیس

شهرسازی نوین در فرانسه آمریکاو انگلیس شهرسازی نوین در فرانسه آمریکاو انگلیس هدف اصلى نظام برنامه ریزى انگلستان هدف اصلى نظام برنامه ریزى انگلستان سامان دهى توسعه و نحوه ى استفاده از زمین در جهت منافع عموم است. چنین تعریف تعیین کننده اى، على رغم ماهیت گسترده اش بیان کننده ی فلسفه ی … ادامه مطلب »

آفرینش معماری به روش قیاس با طبیعت

آفرینش معماری به روش قیاس با طبیعت آفرینش معماری به روش قیاس با طبیعت روش های آفرینش در معماری روش های متنوعی توسط محققان مختلف برای آفرینش در معماری معرفی شده است. برادبنت چهار طریق برای تولید فرم معرفی می کند که شامل عملگرا ، عرفی ، قیاسی  و قاعده مند  است طراحی … ادامه مطلب »

کوشک های نُه قسمتی در باغ ایرانی

کوشک های نُه قسمتی در باغ ایرانی کوشک های نُه قسمتی در باغ ایرانی مقاله معماری کوشک، کوشک های نُه قسمتی در باغ ایرانی تعریف کوشک کوشک مهم ترین عنصر معمارانه در باغ های ایرانی و نشان دهنده نهایت ذوق و هنر در ترکیب باغ و بناست. معمولاً این بناها را در فضای … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید