آئين‌ نامه‌ اعطاي‌ بورس‌ تحصيلي‌ واعزام‌ دانشجويان‌ به‌ خارج‌ از كشور

آئین‌ نامه‌ اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ واعزام‌ دانشجویان‌ به‌ خارج‌ از کشور

 

فصل‌ اول‌ : کلیات‌
ماده‌ 1 : در جهت‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ والای‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و به‌ منظور کمک‌ به‌ تامین‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ دانشگاه ها وموسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ و متخصصان‌ مورد نیاز کشور ، وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ ، همه‌ ساله‌ تعدادی‌ از فارغ‌التحصیلان‌ مقطع‌ کارشناسی‌ و بالاتر را برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ و فراگیری‌ نو آوری‌ های‌ علمی‌ در مقاطع‌ تحصیلی‌ بالاتر ازکارشناسی‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ خارج‌ از کشور با اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ یا به‌ هزینه‌ شخصی‌ و با رعایت‌ موارد زیر انتخاب‌ و اعزام‌ می‌ نماید .

الف‌) قانون‌ اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌ از کشور مصوب‌ 5/2/ 1364مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ .
ب‌ ) رشته‌ های‌ مورد نیاز کشور
ج‌ ) میزان‌ بودجه‌ و سهمیه‌ ارزی‌ مصوب‌ برای‌ بورس‌ و اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌
تبصره‌) به‌ لحاظ رعایت‌ اختصار در این‌ آیین‌ نامه‌ ، از این‌ پس‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ ، (( وزارت‌)) ، به‌ دانشگاه ها ودیگر موسسات‌ دولتی‌ ((دستگاه‌ اجرایی‌)) به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ ((داوطلب‌ آزاد)) و به‌ پذیرفته‌ شدگان‌ نهائی‌ آزمون‌ بورس (( بورسیه‌)) اطلاق‌ می‌ گردد .
ماده‌ 2 : ظرفیت‌ پذیرش‌ بورسیه‌ (شامل‌ بورسهای‌ دولتی‌ و بورسهایی‌ که‌ کشورهای‌ دیگر در اختیار دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و موسسات‌ وابسته‌ میگذارند) ، اعزام‌ با هزینه‌ شخصی‌ و رشته‌ های‌ تحصیلی‌ مورد نیاز همه‌ ساله‌ بر اساس‌ برنامه‌ بخش‌ آموزش‌ عالی‌ و تحقیقات‌ از طریق‌ وزارت‌ تعیین‌ میگردد .
ماده‌ 3 : اولویت‌ اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ و اعزام‌ به‌ هزینه‌ شخصی‌ با واجدین‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد ، جهت‌ طی‌ دوره‌ دکتری‌ است‌ .
تبصره‌) در صورتی‌ که‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد برخی‌ از رشته‌ ها د رداخل‌ کشور ، دایر نباشد ، و یا ظرفیت‌ موجود کفاف‌ نیاز کشور را به‌ فارغ‌ التحصیلان‌ این‌ دوره‌ ها نکند ، بورس‌ تحصیلی‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد ، به‌ تعداد محدود و در رشته‌ های‌ ضروری اعطا خواهد شد.

ماده‌ 4 : افرادی‌ که‌ به‌ هزینه‌ شخصی‌ و بدون‌ استفاده‌ از تسهیلات‌ ارزی‌ قصد تحصیل‌ در خارج‌ از کشور را دارند ، در صورتی‌ که‌ واجد شرایط مربوط باشند میتوانند از تسهیلات‌ غیر ارزی‌ وزارت‌ ، برابر مقررات‌ استفاده‌ نمایند .
ماده‌ 5 : به‌ منظور

1 ـ تعیین‌ خط مشی‌ کلی‌ اعطای‌ بورسهای‌ تحصیلی‌.
2 ـ پیشنهاد شرایط و نحوه‌ گزینش‌ افراد جهت‌ استفاده‌ از بورسهای‌ تحصیلی‌ به‌ مقام‌ وزارت‌ جهت‌ تصویب‌ .
3 ـ اخذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ پذیرش‌ بورسهای‌ واگذاری‌ کشورهای‌ دیگر و نحوه‌ استفاده‌ از آنها .
4 ـ نظارت‌ بر تعیین‌ دانشگاهها و مراکز علمی‌ مناسب‌ برای‌ تحصیل‌ بورسیه‌ ها در هر رشته‌ .
5 ـ تعیین‌ رشته‌ های‌ مورد نیاز برای‌ اعطای‌ بورس‌ و ظرفیت‌ هر رشته‌ در هر سال‌ که‌ از سوی‌ معاونت‌ اموزشی‌ و معاونت‌ پژوهشی‌ (در خصوص‌ موسسات‌ پژوهشی‌) پیشنهاد می‌ شود .
6 ـ تصویب‌ نهایی‌ واگذاری‌ بورس‌ به‌ متقاضیان‌ واجد شرایط .
شورای‌ مرکزی‌ بورس‌ در وزارت‌ تشکیل‌ میگردد .
ماده‌ 6 : اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ بورس‌ عبارند از :
1 ـ معاون‌ دانشجویی‌ وزارت‌ (رئیس‌ شورا)
2 ـ معاون‌ آموزشی‌ وزارت‌ .
3 ـ معاون‌ پژوهشی‌ وزارت‌ .
4 ـ معاون‌ هماهنگی‌ وزارت‌ .
5 ـ دو نفر از اعضای‌ هیات‌ علمی‌ دانشگاهها به‌ انتخاب‌ وزیر فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ .
6 ـ مدیر کل‌ بورس‌ و اعزام‌ (دبیر شورا).

 

تبصره‌ 1) جلسات‌ شورای‌ مرکزی‌ با حضور اکثریت‌ اعضا رسمیت‌ می‌ یابد و تصمیمات‌ آن‌ با رای‌ موافق‌ اکثریت‌ اعضا ، قابل‌ اجرا است‌ .
تبصره‌ 2) رئیس‌ شورا میتواند در موارد لازم‌ از افراد صاحب‌ نظر جهت‌ شرکت‌ در جلسات‌ شورا بدون‌ حق‌ رای‌ دعوت‌ کند .
ماده‌ 7 : شورای‌ مرکزی‌ دارای‌ 5 کمیته‌ تخصصی‌ در گروههای‌ “فنی‌ ومهندسی‌ ، علوم‌ پایه‌ ، کشاورزی‌ ، علوم‌ انسانی‌ و هنر ودامپزشکی‌” میباشد .
کمیته‌ ای‌ مذکور از 3 تا 5 نفر از اعضای‌ هیات‌ علمی‌ دانشگاهها تشکیل‌ میگردد که‌ به‌ پیشنهاد معاون‌ دانشجویی‌ و با تصویب‌ شورای‌ مرکزی‌ بورس‌ منصوب‌ میشوند .
ماده‌ 8 : به‌ منظور بررسی‌ درخواستهای‌ مربوط به‌ دریافت‌ بورس‌ از موسسات‌ و انتخاب‌ و معرفی‌ متقاضیان‌ حائز شرایط به‌ وزارت‌ ، در هر موسسه‌ شورای‌ بورس‌ متشکل‌ از رئیس‌ و معاونان‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ موسسه‌ و دو عضو هیات‌ علمی‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ موسسه‌ ، تشکیل‌ می‌ گردد .
ماده‌ 9 : ازمجموع‌ ظرفیت‌ سالانه‌ بورس‌ که‌ به‌ تامین‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ مورد نیاز آموزش‌ عالی‌ کشور اختصاص‌ می‌ یابد 50% به‌ وزارت‌ (جهت‌ تامین‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ موسسات‌ نیازمند یا جدیدالتاسیس‌) و 50% به‌ موسسات‌ تعلق‌ می‌ گیرد و سهمیه‌ هر موسسه‌ همه‌ ساله‌ براساس‌ ضوابطی‌ که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ مرکزی‌ بورس‌ میرسد توسط معاونت‌ آموزشی‌ و معاونت‌ پژوهشی‌ (در خصوص‌ موسسات‌ پژوهشی‌) پیشنهاد میگردد .
تبصره‌) حداقل‌ 30% از ظرفیت‌ بورس‌ هر موسسه‌ به‌ مربیان‌ ، مربی‌ آموزشیاران‌ و کارشناسان‌ آموزشی‌ آن‌ موسسه‌ اختصاص‌ می‌ یابد .
ماده‌ 10 : علاوه‌ بر ظرفیت‌ بورس‌ مندرج‌ در ماده‌ 9 همه‌ ساله‌ ، سهیمه‌ بورس‌ برای‌ تامین‌ نیازهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی دستگاههای‌ اجرایی‌ تعیین‌ میشود . سهمیه‌ های‌ مورد نظر در ردیفهای‌ جداگانه‌ در دفترچه‌ آزمون‌ بورس‌ واعزام‌ به‌ خارج‌ درج‌ خواهد شد .
تبصره‌ ) بورسیه‌ های‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ که‌ با استفاده‌ از سهیمه‌ های‌ ارزی‌ وزارت‌ ، اعزام‌ میشوند ، مشمول‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ هستند .
ماده‌ 11 : بر اساس‌ مصوبه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ، 40 % از سهمیه‌ بورس‌ واعزام‌ پس‌ از کسب‌ حد نصاب‌ ، مطابق‌ ضوابط به‌ رزمندگان‌ اختصاص‌ می‌ یابد .

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “آئین‌ نامه‌ اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ واعزام‌ دانشجویان‌ به‌ خارج‌ از کشور”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − چهار =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید