مقاله بررسی اصول طراحی معماری مسکونی با تاکید بر پدافند غیرعامل

مقاله بررسی اصول طراحی معماری مسکونی با تاکید بر پدافند غیرعامل
مقاله بررسی اصول طراحی معماری مسکونی با تاکید بر پدافند غیرعامل
مقاله بررسی اصول طراحی معماری مسکونی با تاکید بر پدافند غیرعامل

مقاله بررسی اصول طراحی معماری مسکونی با تاکید بر پدافند غیرعامل

مقاله بررسی اصول طراحی معماری مسکونی با تاکید بر پدافند غیرعامل

چکیده

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و تجهیزات نظامی،مناطق مسکونی شهری بیشتر در معرض خطر تهاجم طرف های جنگ قرار گرفته و بیشترین تلفات انسانی به جای نیروهای نظامی درگیر در جبهه های اصلی نبرد،در بین مردم عمومی ساکن در مراکز شهری با بار جمعیتی بالا ثبت گردﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ اﻣﺮی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿ ع ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻮﻗﻒ و ﻋﺪم ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺻﻮل در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﺎره ای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﺨﺮاج اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﭘﺰوﻫﺶ از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ– ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ارﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. بررسی اصول طراحی معماری مسکونی با تأکید برپدافند غیر عامل محمود آقابابایی گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران چکیده با بررسی جنگ های اخیر در قرن بیستم و بیست و یکم مشخص می شود با پیشرفت های صورت گرفته در سطح تسلیحات و تجهیزات نظامی، مناطق مسکونی شهری بیشتر در معرض خطر تهاجم طرف های جنگ قرار گرفته و بیشترین تلفات انسانی به جای نیروهای نظامی درگیر در جبهه های اصلی نبرد، در بین مردم عمومی ساکن در مراکز شهری با بار جمعیتی بالا ثبت گردیده است. دانلود تمامی فایل های شهرسازی، معماری، عمران به صورت رایگان از بهترین سایت تخصصی ایرانیان شهرساز

 

 

 

«« دانلود فایل با لینک مستقیم »»

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “مقاله بررسی اصول طراحی معماری مسکونی با تاکید بر پدافند غیرعامل”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 10 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید