مقاله مبلمان شهری و تأثیر آن بر سلامت روانی مورد مطالعه شهر ملایر

مقاله مبلمان شهری و تأثیر آن بر سلامت روانی مورد مطالعه شهر ملایر

مقاله مبلمان شهری و تأثیر آن بر سلامت روانی مورد مطالعه شهر ملایر

چکیده

ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖزﻳﺒﺎﻳﻲ،راﺣﺘﻲ دوام و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی زﻳﺒﺎ و ﺳﺎﻟﻢ دارد ﺷﻬﺮی ﻛﻪ در آن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺣﺴﺎس آﺳﺎﻳﺶ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﻀﻮر در آن را ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی،ﺳﻼﻣﺖ،آﺳﺎﻳﺶ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد،در ﻛﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ دﻟﭙﺬﻳﺮ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰی ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن زﻳﺒﺎ در ﻓﻀﺎی ﻧﺎزﻳﺒﺎ،ﺟﺬاﺑﻴﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻓﻀﺎی زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻧﺎزﻳﺒﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﺪ،ﺟﻠﻮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮأم ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی اﺳﺎس دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﻣﺮوزی اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ از ﺿﺮورﻳﺎت در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺒﻠﻤﺎن،ﺗﻮاﻟﻲ و ﺗﻮاﺗﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎن آن ﻧﻴﺰ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺼﺮی ﻓﻀﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﺎی میﮔﺬارد.

 

 

 

«« دانلود فایل با لینک مستقیم »»

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “مقاله مبلمان شهری و تأثیر آن بر سلامت روانی مورد مطالعه شهر ملایر”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 7 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید