آرشیو ماهانه: مرداد 1396

آموزش مکانیابی در نرم افزار ArcGIS

آموزش مکانیابی در نرم افزار ArcGIS آموزش مکانیابی در نرم افزار ArcGIS رشد شهرها یکی از پدیده های مهم جهانی می باشد که تحت تاثیر عوامل محیطی، انسانی، اقتصادی و سیاسی روی می دهد و ارائه خدمات به شهروندان و دسترسی آنان به امکانات شهر از اولویت های برنامه ریزان و مدیران شهری … ادامه مطلب »

پاور پوینت روش‏های ارزیابی کاربری‏های شهری

پاور پوینت روش‏های ارزیابی کاربری‏های شهری پاور پوینت روش‏های ارزیابی کاربری‏های شهری ارزیابی کاربری‏های مختلف شهری اساسا به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات لازم به دو صورت کمی و کیفی صورت می‏گیرد. 1) ارزیابی کمی: این ارزیابی بر اساس مقایسه سرانه‏های موجود کاربری‏ها با استانداردهای مربوط یا از … ادامه مطلب »

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 95

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 95 سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 95 در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌شود … ادامه مطلب »

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 94

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 94 سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 94 در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌شود … ادامه مطلب »

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 93

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 93 سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 93 در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌شود … ادامه مطلب »

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 92

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 92 سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 92 در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌شود … ادامه مطلب »

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 91

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 91 سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 91 در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌شود … ادامه مطلب »

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 90

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 90 سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 90 در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌شود … ادامه مطلب »

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 89

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 89 سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 89 در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌شود … ادامه مطلب »

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 88

سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 88 سوالات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 88 در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌شود … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید