آرشیو ماهانه: تیر 1397

مقاله توسعه پایدار و مفهوم پایداری

مقاله توسعه پایدار و مفهوم پایداری مقاله توسعه پایدار و مفهوم پایداری تاریخ، نظام و فلسفه پایداری ریشه حرکت پایداری را میتوان در افکار اقتصاددانان رادیکال که در اواخر دهه 1960 آغاز گردید، جستجو نمود. زمانی که از دید عموم، مشکلات مهم محیطی بوجود آمد . بعضی از اقتصاددانان با یک دید انتقادی … ادامه مطلب »

راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار

راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار مقاله راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار ( مطالعه موردی : شهر شبستر ) رهیافتی نو و تعریف راهبرد توسعه شهر ساکنان و مدیران شهرها به ویژه در کشورهای در حال توسعه به طور روز افزون واقف شده اند … ادامه مطلب »

مقاله توسعه پایدار در حقوق بین الملل

مقاله توسعه پایدار در حقوق بین الملل مقاله توسعه پایدار در حقوق بین الملل مقاله «توسعه پایدار » یا « پایداری توسعه »  در حقوق بین الملل مفهوم توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه پایدار به تعبیر برونتلند « توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون خدشه به توانایی نسل های آینده در … ادامه مطلب »

مقاله ارتباطات توسعه و توسعه پایدار

مقاله ارتباطات توسعه و توسعه پایدار مقاله ارتباطات توسعه و توسعه پایدار تحول مفهوم توسعه اصطلاح « توسعه » به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است.  معنای لغوی  توسعه خروج از  « لفاف » است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و ارزش های مربوط به آن است. جوامع برای … ادامه مطلب »

اجتماع محلی توسعه پایدار اجتماعی شهر

اجتماع محلی توسعه پایدار اجتماعی شهر اجتماع محلی توسعه پایدار اجتماعی شهر مقاله نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعه ی پایدار اجتماعی شهرها(مورد مطالعه: محله ی سرتپوله شهر سنندج) مشارکت مشارکت در مفهوم لغوی به معنای قسمت، جزء و بخش گرفته شده است. این کلمه از ریشه لاتین Participato به معنای “با خود داشتن” … ادامه مطلب »

سطح پایدار محله رابطه با توسعه اجتماعی

سطح پایدار محله رابطه با توسعه اجتماعی سطح پایدار محله رابطه با توسعه اجتماعی مقاله سطح پایداری محله ای و رابطه آن با توسعه اجتماعی در محله نازی آباد تهران محله ها محله ها یکی از عناصر مبنایی سازندۀ شهرها و واحدهای جغرافیایی فیزیکی متوسط مقیاسی هستند که بخش مسکونی – منطقه شهری و … ادامه مطلب »

مسؤولیت اجتماعی و سلامت روانی مهاجران

مسؤولیت اجتماعی و سلامت روانی مهاجران مسؤولیت اجتماعی و سلامت روانی مهاجران مقاله بررسی رابطه ی بین مسؤولیت اجتماعی و سلامت روانی مهاجران (مورد مطالعه: شهر طبس) مفهوم سلامت روانی یا جسمانی مفهوم سلامت روانی یا جسمانی به آشکارا با مسؤولیت پذیری مهاجران بستگی دارد. از جمله عوامل تعیین کننده ی سلامت روان در … ادامه مطلب »

مؤلفه های نسل اول CPTED در پیشگیری از جرم

مؤلفه های نسل اول CPTED در پیشگیری از جرم مؤلفه های نسل اول CPTED در پیشگیری از جرم مقاله ارزیابی مؤلفه های نسل اول CPTED در پیشگیری از جرم(مورد مطالعه: محله دستغیب تهران) محیط شهری محیط شهری را میتوان مجموعه ای به هم پیوسته از مکان ها درنظرگرفت که با شبک های از راه … ادامه مطلب »

مقاله محله محوری و احساس تعلق به محله

مقاله محله محوری و احساس تعلق به محله مقاله محله محوری و احساس تعلق به محله مقاله محله محوری و احساس تعلق به محله در بین ساکنان شهر تهران نظریه های مشارکت دو رویکرد متفاوت نسب. به مفهوم مشارکت اجتماعی وجود دارد اول: رویکرد نیروی مبادله: در این سنت فکری اصالت با سود و … ادامه مطلب »

بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله

بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله مقاله بررسی فضاهای بیدفاع شهری در سطح محله(مورد مطالعه: محله هرندی تهران) فضای شهری فضای شهری به مفهوم صحن های است که فعالیت های عمومی زندگی شهری در آن ها به وقوع میپیوندند. خیابان ها، میادین، پارک های … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید