آرشیو ماهانه: شهریور 1397

آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی

آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی تصویب نقشه جامع هر شهر ‌آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری ‌مصوب 1348.8.26 کمیسیون های دادگستری و کشور مجلسین ‌ماده 1 – پس از تصویب نقشه جامع هر شهر شهرداری باید در زمینه اولویت نیازمندی های … ادامه مطلب »

RS در نقشه لندفرم در برنامه ریزی محیطی

RS در نقشه لندفرم در برنامه ریزی محیطی RS در نقشه لندفرم در برنامه ریزی محیطی مقاله کارایی داده های سنجش از دور (RS) در تهیه نقشه های لندفرم و نقش آن در برنامه ریزی محیطی نقشه لندفرم چیست نقشه لندفرم، شکل های مختلف سطح زمین و فرایندهای سهیم و مؤثر در تشکیل و تکوین آن را … ادامه مطلب »

RS و GIS در بحران خطر شهرهای ساحلی دریای خزر

RS و GIS در بحران خطر شهرهای ساحلی دریای خزر RS و GIS در بحران خطر شهرهای ساحلی دریای خزر سنجش از دور چیست سنجش از دور دانش و فن جمع‌آوری اطلاعات از اشیای روی سطح زمین، بدون حضور فیزیکی در محل است. سنجش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از … ادامه مطلب »

سنجش از دور و کاربرد آن در شناخت زمین

سنجش از دور و کاربرد آن در شناخت زمین سنجش از دور و کاربرد آن در شناخت زمین سنجش از دور چیست سنجش از دور دانش و فن جمع‌آوری اطلاعات از اشیای روی سطح زمین، بدون حضور فیزیکی در محل است. سنجش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین … ادامه مطلب »

آیین‌ نامه اماکن عمومی

آیین‌ نامه اماکن عمومی آیین‌ نامه اماکن عمومی شهربانی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱ – شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر مسئولیت های محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این‌ آئین‌نامه نظارت و مطابق مقررات اقدام می نماید. ماده ۲ – اماکن و مؤسسات موضوع … ادامه مطلب »

آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی

آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی آیین نامه اجرایی موارد لغو پروانه کسب واحدهای صنفی موضوع تبصره 3 ماده 39 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1370 هیئت عالی نظارت ماده 1- پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو … ادامه مطلب »

صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی

صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 9/8/1371 هیئت عالی نظارت ماده ا – هر فرد که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه … ادامه مطلب »

برآورد دما و پوشش گیاهی با سنجش از دور

برآورد دما و پوشش گیاهی با سنجش از دور برآورد دما و پوشش گیاهی با سنجش از دور عوامل مهم برای استفاده بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی یکی از عوامل مهم برای استفاده بهینه از منابع موجود آب در بخش کشاورزی، تعیین آب مورد نیاز در سطح دشت های کشاورزی است … ادامه مطلب »

آئین نامه مالی شهرداری ها

آئین نامه مالی شهرداری ها آئین نامه مالی شهرداری ها قسمت اول ـ امور معاملات ماده 1 ـ معاملات شهرداری ها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول ـ معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد . نوع دوم ـ معاملات متوسط که … ادامه مطلب »

قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری

قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ماده (101) قانون شهرداری ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید