آرشیو ماهانه: مرداد 1397

تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران

تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران پارادایم جدید، توسعه پایدار در پارادایم جدید، توسعه پایدار به عنوان خوشبختی چند جانبه نسل بشر، بدون کاهش توانایی نسل های آتی و محیط زیست به گفتمان مسلط در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید