آرشیو ماهانه: دی 1396

مقاله مکان یابی بهینه پارکینگ های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی موردی بخش مرکزی شهر آباده

مقاله مکان یابی بهینه پارکینگ های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی موردی بخش مرکزی شهر آباده مقاله مکان یابی بهینه پارکینگ های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی موردی بخش مرکزی شهر آباده چکیده معضل ترافیک در کلیه … ادامه مطلب »

مقاله بررسی و سنجش عدالت فضایی بهره مندی از خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر

مقاله بررسی و سنجش عدالت فضایی بهره مندی از خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر مقاله بررسی و سنجش عدالت فضایی چکیده امروزه در آغاز قرن 21، بحران برنامه ریزی و کیفیت زندگی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته و موجب گردیده وعده آرمانشهر … ادامه مطلب »

مقاله ارزیابی پایداری و تعیین اندازۀ بهینۀ جمعیت شهر مشهد بر اساس وضعیت منابع آبی

مقاله ارزیابی پایداری و تعیین اندازۀ بهینۀ جمعیت شهر مشهد بر اساس وضعیت منابع آبی مقاله ارزیابی پایداری و تعیین اندازۀ چکیده پژوهش حاضر در مرحلۀ اول به ارزیابی پایداری شهر مشهد در ارتباط با منابع آبی بر اساس مدل‌های توسعۀ شهری پایدار پیشنهادشده توسط هاتون اختصاص دارد و سپس جمعیت بهینۀ مشهد … ادامه مطلب »

مقاله مکان یابی بهینه محل‌های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش‌های چند معیاری و GIS موردی شهر زنجان

مقاله مکان یابی بهینه محل‌های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش‌های چند معیاری و GIS موردی شهر زنجان مقاله مکان یابی بهینه محل‌های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش‌های چند معیاری و GIS موردی شهر زنجان چکیده … ادامه مطلب »

مقاله سامان دهی و بهسازی محلات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید موردی محله ی سرخاب تبریز

مقاله سامان دهی و بهسازی محلات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید موردی محله ی سرخاب تبریز مقاله سامان دهی و بهسازی محلات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید موردی محله ی سرخاب تبریز چکیده بافت های قدیم شهری، آثار گران بهایی هستند که نوع فرهنگ، معماری و ایدئولوژی حاکم بر … ادامه مطلب »

مقاله ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی – کالبدی شهر بوکان

مقاله ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی – کالبدی شهر بوکان مقاله ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی – کالبدی شهر بوکان چکیده رشد شتابان و بی­رویه شهرها، بر بسیاری از جنبه­‌های اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی در داخل و اطراف شهرها تأثیر گذاشته است. به ­همین­دلیل، باید … ادامه مطلب »

مقاله بررسی هویت شهری در بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی موردی شهر گور فیروزآباد

مقاله بررسی هویت شهری در بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی موردی شهر گور فیروزآباد مقاله بررسی هویت شهری در بهسازی و نوسازی چکیده در بهسازی و نوسازی شهرها، بافت های تاریخی به عنوان هویت و تبلور فرهنگ شهری، مورد تاکید قرار می گیرند. هدف از مقاله بررسی هویت شهری در بهسازی و … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل فضایی و اولویت‌بندی شهرستان‌های آذربایجان غربی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال

مقاله تحلیل فضایی و اولویت‌بندی شهرستان‌های آذربایجان غربی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال مقاله تحلیل فضایی و اولویت‌بندی شهرستان‌های آذربایجان غربی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال چکیده در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات با غلبه بر محدودیت‌های زمانی و مکانی، … ادامه مطلب »

مقاله مدل سنجش سطح آسیب پذیری در برابر اغتشاش های شهری بر مبنای ویژگی های شهری (مطالعه موردی: یک مرکز نظامی آموزشی

مقاله مدل سنجش سطح آسیب پذیری در برابر اغتشاش های شهری بر مبنای ویژگی های شهری (مطالعه موردی: یک مرکز نظامی آموزشی مقاله مدل سنجش سطح آسیب پذیری در برابر اغتشاش های شهری بر مبنای ویژگی های شهری (مطالعه موردی: یک مرکز نظامی آموزشی چکیده فضاهای شهری یکی از عرصه های بروز تحولات … ادامه مطلب »

مقاله بازآفرینی فضای شهری کهن با رویکردی زیباشناختی موردی محله برج قربان همدان

مقاله بازآفرینی فضای شهری کهن با رویکردی زیباشناختی موردی محله برج قربان همدان مقاله بازآفرینی فضای شهری کهن با رویکردی زیباشناختی موردی محله برج قربان همدان چکیده توجه به بافت‌های فرسوده و کهن و رفع ناپایداری آنها، به موضوعی جدی و محوری تبدیل شده و نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول را به تکاپوی حل … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید