آرشیو ماهانه: بهمن 1396

مقاله برنامه ریزی و طراحی شهری کاربردهای تحقیق در عملیات در فرایند شهرسازی

مقاله برنامه ریزی و طراحی شهری کاربردهای تحقیق در عملیات در فرایند شهرسازی مقاله برنامه ریزی و طراحی شهری کاربردهای تحقیق در عملیات در فرایند شهرسازی چکیده تحقیق در عملیات حوزه‌ای از علم مدیریت است‌ که در تمامی علوم دیگر به نوعی داخل شده و آنها را از طریق برآورد و یا بهینه‌سازی … ادامه مطلب »

مقاله ساختار حیات شهری در عصر ایلخانان

مقاله ساختار حیات شهری در عصر ایلخانان مقاله ساختار حیات شهری در عصر ایلخانان چکیده در همین زمینه باید در نظر داشت که چون ساخت سیاسی ایران عهد ایلخانی تلفیقی از ساختار امپراتوری‌ مغول و سنن اجرایی ایرانی بود و آن‌چه به امور شهرها و اداره و اجرای‌ احکام بر آن‌ها مربوط می‌شد،به … ادامه مطلب »

مقاله توسعه ی پایدار شهری رویکرد جهانی با راهکارهای محلی موردی بررسی معیارهای پایداری در معماری سنتی شهر یزد

مقاله توسعه ی پایدار شهری رویکرد جهانی با راهکارهای محلی موردی بررسی معیارهای پایداری در معماری سنتی شهر یزد مقاله توسعه ی پایدار شهری رویکرد جهانی با راهکارهای محلی موردی بررسی معیارهای پایداری در معماری سنتی شهر یزد چکیده توسعه ی پایدار شهری که در معنای عام خود رشد وگسترشی همه جانبه و … ادامه مطلب »

مقاله بررسی نقش بازیافت و کاربرد مواد بازیافتی در معماری به عنوان روشی نو در طراحی همساز با محیط زیست

مقاله بررسی نقش بازیافت و کاربرد مواد بازیافتی در معماری به عنوان روشی نو در طراحی همساز با محیط زیست مقاله بررسی نقش بازیافت و کاربرد مواد بازیافتی در معماری به عنوان روشی نو در طراحی همساز با محیط زیست چکیده در دنیای امروز روند صنعتی شدن و استفاده بی رویه از سوخت … ادامه مطلب »

مقاله بررسی معماری سبز در خانه های مسکونی در راستای همزیستی انسان با اکولوژی موردی روستای ورکانه

مقاله بررسی معماری سبز در خانه های مسکونی در راستای همزیستی انسان با اکولوژی موردی روستای ورکانه مقاله بررسی معماری سبز در خانه های مسکونی در راستای همزیستی انسان با اکولوژی موردی روستای ورکانه چکیده رشد سریع جمعیت و عدم توجه به طبیعت منجر به مصرف بیش از حد سوخت های فسیلی و … ادامه مطلب »

مقاله طراحی فرهنگسرای شهدا و تاثیر آن بر احیای مناطق کردنشین موردی پیرانشهر

مقاله طراحی فرهنگسرای شهدا و تاثیر آن بر احیای مناطق کردنشین موردی پیرانشهر مقاله طراحی فرهنگسرای شهدا و تاثیر آن بر احیای مناطق کردنشین موردی پیرانشهر چکیده ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﺷﻬﺪای ﺑﻤﺒﺎران 17 اﺳﻔﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻧﺸﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﻃﺮح ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﭘﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﺮوژه ای … ادامه مطلب »

مقاله بررسی فن آوری های مدرن در طراحی مسجد در شهرستان زاهدان

مقاله بررسی فن آوری های مدرن در طراحی مسجد در شهرستان زاهدان مقاله بررسی فن آوری های مدرن در طراحی مسجد در شهرستان زاهدان چکیده مسجد ، محل سجود و خضوع و کرنش بندگان خدا در پیشگاه “الله” است ، جائی برای ایجاد رابطه با پروردگار و اظهار عبودیت و کوچکی در برابر … ادامه مطلب »

مقاله پایه داری وجه مغفول رویکرد معماری پایدار در نسبت با طبیعت

مقاله پایه داری وجه مغفول رویکرد معماری پایدار در نسبت با طبیعت مقاله پایه داری وجه مغفول رویکرد معماری پایدار در نسبت با طبیعت چکیده این مقاله با هدف ارتقاء مفهوم معماری پایدار، در پی پاسخ به این سوال است که “چگونه می­توان رابطه هم افزایی میان معماری و طبیعت برقرار ساخت؟” در … ادامه مطلب »

مقاله معماری پایدار و سلامت اجتماعی مورد پژوهش محله‌ی چهارصد دستگاه در تهران

مقاله معماری پایدار و سلامت اجتماعی مورد پژوهش محله‌ی چهارصد دستگاه در تهران مقاله معماری پایدار و سلامت اجتماعی مورد پژوهش محله‌ی چهارصد دستگاه در تهران چکیده یکی از ویژگی‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی امروزی آپارتمان‌نشینی است. از همین رو طراحی مناسب مسکن با هدف ارتقای سطح سلامت اجتماعی ساکنین امری مهم به نظر می‌رسد. … ادامه مطلب »

مقاله کاربرد روش کارت متوازن در ارزیابی پایداری مجتمع های مسکونی

مقاله کاربرد روش کارت متوازن در ارزیابی پایداری مجتمع های مسکونی مقاله کاربرد روش کارت متوازن در ارزیابی پایداری مجتمع های مسکونی چکیده اصول پایداری در معماری بر اساس شاخص های توسعه پایدار در سه حوزه اقتصادی، محیطی و اجتماعی قرار دارد. یکی از مسائل مطرح در توسعه پایدار رشد متوازن این شاخص … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید