آرشیو ماهانه: اسفند 1396

مقاله پیچیدگی مسائل در برنامه ریزی شهری و رویکردهای مواجهه با آنها

مقاله پیچیدگی مسائل در برنامه ریزی شهری و رویکردهای مواجهه با آنها مقاله پیچیدگی مسائل در برنامه ریزی شهری و رویکردهای مواجهه با آنها چکیده  مسائل برنامه‌ریزی در قلمرو عمومی لزوما همان‌ سادگی مسائل علوم تجربی را ندارند.پیچیگی سازمان‌ یافته(نهادینه)این دسته مسائل آنها را از مسائل دیگر عرصه‌ها متمایز می‌سازد.سه رویکرد سیستمی، استراتژیک … ادامه مطلب »

مقاله تبیین چارچوب مفهومی عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری با محوریت مفهوم عدالت در مکتب اسلام

مقاله تبیین چارچوب مفهومی عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری با محوریت مفهوم عدالت در مکتب اسلام مقاله تبیین چارچوب مفهومی عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری با محوریت مفهوم عدالت در مکتب اسلام چکیده تسلط نظام سرمای هداری برفضاهای شهری، شهرها را با چالش های بسیاری روبرو کرده است که یکی از … ادامه مطلب »

مقاله امکان سنجی استفاده از طرح های ساختاری راهبردی در نظام برنامه ریزی شهری ایران

مقاله امکان سنجی استفاده از طرح های ساختاری راهبردی در نظام برنامه ریزی شهری ایران مقاله امکان سنجی استفاده از طرح های ساختاری راهبردی در نظام برنامه ریزی شهری ایران چکیده این مقاله بخشی از رسالهء دکترای نگارنده در رشتهء شهرسازی،با عنوان امکان سنجی کاربرد طرح ساختاری- راهبردی در هدایت توسعهء شهری ایران … ادامه مطلب »

مقاله بررسی رابطه و فرایند آسیب اجتماعی و امنیت اجتماعی

مقاله بررسی رابطه و فرایند آسیب اجتماعی و امنیت اجتماعی مقاله بررسی رابطه و فرایند آسیب اجتماعی و امنیت اجتماعی چکیده آسیب های اجتماعی در همه جوامع کم و بیش یافت می شود و تنها تفاوت در شدت و ضعف و میزان آن است. به عنوان مثال خودکشی در همه جوامع وجود دارد … ادامه مطلب »

مقاله تفکیک افراز و مقررات و قوانین آن در برنامه ریزی شهری ایران

مقاله تفکیک افراز و مقررات و قوانین آن در برنامه ریزی شهری ایران مقاله تفکیک افراز و مقررات و قوانین آن در برنامه ریزی شهری ایران چکیده یکی از سازوکارهای مناسب برای نظم دهی فضایی، جلوگیری از رشد بیرویه شهری و مقابله با از بین رفتن اراضی مناسب برای هر کاربری خصوصا کاربری … ادامه مطلب »

مقاله مدلهای جاذبه و دسترسی در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای

مقاله مدلهای جاذبه و دسترسی در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای مقاله مدلهای جاذبه و دسترسی در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای چکیده در برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای،تعامل بین پدیده‌ها،انواع کاربریها و نیز چگونگی‌ دسترسی به امکانات و تسهیلات را با استفاده از مدلهای گوناگون بررسی می‌کنند. جغرافیدانان و برنامه‌ریزان با … ادامه مطلب »

مقاله نقش جمعیت در برنامه ریزی شهری نمونه موردی شهر زنجان

مقاله نقش جمعیت در برنامه ریزی شهری نمونه موردی شهر زنجان مقاله نقش جمعیت در برنامه ریزی شهری نمونه موردی شهر زنجان چکیده تعداد،بعد خانوار،نسبت سنی و جنسی و تراکم جمعیت در شهر زنجان به‌ نگاهی به شاخص‌های جمعیت و برنامه‌ریزی شهری در شهر زنجان این استان دارای 16 شهر با جمعیت شهرنشین … ادامه مطلب »

مقاله نظریه برنامه ریزی شهری 1 مجموعه مقالات

مقاله نظریه برنامه ریزی شهری 1 مجموعه مقالات مقاله نظریه برنامه ریزی شهری 1 مجموعه مقالات چکیده این کتاب در مقدمه به بحث ساختار و مسائل نظریه‌ی برنامه‌ریزی که به وسیله‌ی اسکات کمبل و سوزان‌ فانیشتاین نوشته شده است. این کتاب نه براساس بسط تاریخی قلمرو برنامه‌ریزی بلکه براساس‌ سؤالات مؤلفین سازمان یافته … ادامه مطلب »

مقاله برنامه ریزی شهری نگاه های رو به جلو گام های رو به عقب

مقاله برنامه ریزی شهری نگاه های رو به جلو گام های رو به عقب مقاله برنامه ریزی شهری نگاه های رو به جلو گام های رو به عقب چکیده  تاکنون طرح‌ها و برنامه‌های‌ مختلفی برای این کلانشهر تدوین و تصویب شده‌ است که جدیدترین آنها”طرح جامع جدید تهران‌” در سال 1385 می‌باشد. برنامه‌ریزی … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل استنادی پایان نامه های رشته جغرافیا برنامه ریزی شهری در دانشگاه های تهران تربیت مدرس و یزد 1376 – 1384 با تأکید بر پایان نامه های مورد استناد به عنوان عامل اثرگذار

مقاله تحلیل استنادی پایان نامه های رشته جغرافیا برنامه ریزی شهری در دانشگاه های تهران تربیت مدرس و یزد 1376 – 1384 با تأکید بر پایان نامه های مورد استناد به عنوان عامل اثرگذار مقاله تحلیل استنادی پایان نامه های رشته جغرافیا برنامه ریزی شهری در دانشگاه های تهران تربیت مدرس و یزد … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید