همه ی نوشته ها در: برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی طراحی محور رویکردی نوین

برنامه ریزی طراحی محور رویکردی نوین برنامه ریزی طراحی محور رویکردی نوین دانلود مقاله برنامه ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی حلقه اتصال برنامه ریزی و طراحی شهری دستور کار توسعه به عنوان حلقه اتصال برنامه ریزی و طراحی شهری می تواند مؤثر باشد. برای تهیه دستورکار توسعه مراحلی بیان شده که … ادامه مطلب »

معرفی رشته برنامه ریزی شهری

معرفی رشته برنامه ریزی شهری معرفی رشته برنامه ریزی شهری برنامه‌ریزی شهری چیست برنامه‌ریزی شهری یک علم میان‌رشته‌ای است، برنامه‌ریزی شهری حرفه‌ای است در حوزهٔ عمومی و با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به ویژه در مورد مسایل شهری همچون حمل و نقل، کاربری زمین و مطلوبیت‌های زیست‌محیطی. با توجه به ابعاد گستردهٔ … ادامه مطلب »

مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری

مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری در روند تکامل فرهنگ انسان، شهر پیچیده ترین فضای ساخته بشر است. شهر در … ادامه مطلب »

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن قانون … ادامه مطلب »

مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی

مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی چکیده نگرشی گذرا بر وضعیت محیط زیست جهان در دو دهه گذشته نشان می دهد که علیرغم حساسیتهای اخیر در زمینه محیط زیست نه تنها اثرات مخرب انسانی کاهش … ادامه مطلب »

الگوهای چندگانه توسعه فیزیکی شهر یزد

الگوهای چندگانه توسعه فیزیکی شهر یزد الگوهای چندگانه توسعه فیزیکی شهر یزد سرانه کاربری های زمین با این فرض که پیکره کنونی شهر یزد را بر مبنای سرانه کاربری های زمین و ساختارهای موجود شهری می توان پهنه بندی نمود و الگوهای متفاوتی از توسعه فیزیکی را تشخیص داد، مطالعه حاضر انجام یافته … ادامه مطلب »

مقاله تغییرات ساختار شهری در تبریز

مقاله تغییرات ساختار شهری در تبریز مقاله تغییرات ساختار شهری در تبریز شمال غرب ایران تبریز کلانشهری در شمال غرب ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهر، بزرگ‌ترین قطب اقتصادی منطقهٔ شمال‌غرب ایران و مناطق آذری‌نشین بوده و مرکز اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود. … ادامه مطلب »

تحلیلگرانه به عمران روستایی در ایران

تحلیلگرانه به عمران روستایی در ایران تحلیلگرانه به عمران روستایی در ایران عنوان کامل مقاله نگاهی تحلیلگرانه به عمران روستایی در ایران طرح هادی روستایی اقدامات انجام شده این نهاد به شرح زیر می‌باشد: -عمران و بهسازی مسکن روستایی: الف-اهداف مورد نظر از نظر،تهیه و اجرای طرح هادی روستایی عبارتند از: ایجاد زمینه‌ … ادامه مطلب »

مقاله نظام برنامه ریزی توسعه روستایی

مقاله نظام برنامه ریزی توسعه روستایی مقاله نظام برنامه ریزی توسعه روستایی مقاله نگرشی بر نظام برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران نظام برنامه ریزی جامع رشد و توسعه روستاها نیازمند برنامه ریزی و همچنین نظام برنامه ریزی جامع و کار آمد است. علیرغم سابقه بیش از پنجاه سا له برنامه ریزی توسعه … ادامه مطلب »

پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران

پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران چکیده چرا این حرکت از جانب مردم مورد پذیرش قرار نگرفت؟ در مورد معماری دوره‌ی پهلوی اول دو جریان وجود دارد: یکی معماری دولتی است که به سبب تبعیت … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید