همه ی نوشته ها در: توسعه پایدار

جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار

جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار مقاله تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار روستایی دانش بومی چیست برای «دانش بومی» نام های دیگری مانند «دانش محلی» «دانش فنی بومی» «دانش سنتی» و «دانش مردم» وجود دارد؛ اما اصطلاح دانش بومی بیش از همه به کار گرفته میشود دانش بومی (که بهوسیله … ادامه مطلب »

برنامه ریزی بلایا در توسعه پایدار

برنامه ریزی بلایا در توسعه پایدار برنامه ریزی بلایا در توسعه پایدار مقاله برنامه ریزی مدیریت بلایا و مخاطرات محیطی در راستای توسعه پایدار بلایا و مخاطرات محیطی بلایا و مخاطرات محیطی از دیرباز بعنوان مخرب ترین عوامل آسیب رسان به انسان، جامعه و زیست گاهش مطرح بوده اند. با توجه به اینکه یکی … ادامه مطلب »

توسعه پایدار شهری در شهرهای ساحلی

توسعه پایدار شهری در شهرهای ساحلی توسعه پایدار شهری در شهرهای ساحلی مقاله فرابینی توسعه پایدار شهری در شهر های ساحلی مورد: شهر بابلسر توسعه نوار ساحلی توسعه نوار ساحلی در کشورهای مختلف تحت تأثیر عوامل متعددی صورت گرفته است ولی طی دو قرن گذشته دو دلیل عمده، برای توسعه نوار ساحلی عبارت بوده … ادامه مطلب »

مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی

مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی مهم ترین عوامل دست یابی به توسعه پایدار روستایی در واقع مشارکت زنان همراه مردان در تمامی مسائل نشان پذیرش برابری ارزش انسانی همه آحاد جامعه می باشد که با همدیگر در امور مختلف همکاری نموده و از طریق آن دست … ادامه مطلب »

مقاله توسعه پایدار گردشگری در ایران

مقاله توسعه پایدار گردشگری در ایران مقاله توسعه پایدار گردشگری در ایران مقاله بررسی جامعه شناختی توسعه پایدار گردشگری در ایران؛ موانع، چالش ها، راهکارها وضعیت گردشگری در جهان صنعت گردشگری  در وهله اول به سیستم اقتصادی سرمایه داری  وابسته است . سیستم سرمایه داری بر اساس منطق ذاتی  خود باید به دنبال بازار … ادامه مطلب »

توسعه پایدار با تئوری مجموعه فازی

توسعه پایدار با تئوری مجموعه فازی توسعه پایدار با تئوری مجموعه فازی دانلود مقاله ارزیابی توسعه پایدار با رویکرد تئوری مجموعه فازی تعریف توسعه پایدار اگرچه مفهوم و ماهیت توسعه پایدار تا حدودی روشن است لیکن تفاسیر و تعاریف توسعه پایدار ابهاماتی در این زمینه بوجود آورده است. ابهام و مشکل در عبارت توسعه پایدار … ادامه مطلب »

نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی

نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی هدف توسعه پایدار روستایی هدف توسعه پایدار روستایی گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل کنونی و نسل های آتی اقشار آسیب پذیر روستایی است و اکوتوریسم با ظرفیت هایی که دارد، می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار … ادامه مطلب »

تحلیل شاخص های توسعه پایدار بوشهر

تحلیل شاخص های توسعه پایدار بوشهر تحلیل شاخص های توسعه پایدار بوشهر مقاله تحلیل تطبیقی شاخص های توسعه پایدار شهر بوشهر با مناطق شهری کشور مفهوم توسعه پایدار حاصل رشد آگاهی در سطوح جهانی در مورد مشکلات محیطی در حال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و نگرانی ها درباره یک آینده سالم … ادامه مطلب »

تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران

تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران پارادایم جدید، توسعه پایدار در پارادایم جدید، توسعه پایدار به عنوان خوشبختی چند جانبه نسل بشر، بدون کاهش توانایی نسل های آتی و محیط زیست به گفتمان مسلط در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. … ادامه مطلب »

مقاله توسعه پایدار و مفهوم پایداری

مقاله توسعه پایدار و مفهوم پایداری مقاله توسعه پایدار و مفهوم پایداری تاریخ، نظام و فلسفه پایداری ریشه حرکت پایداری را میتوان در افکار اقتصاددانان رادیکال که در اواخر دهه 1960 آغاز گردید، جستجو نمود. زمانی که از دید عموم، مشکلات مهم محیطی بوجود آمد . بعضی از اقتصاددانان با یک دید انتقادی … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید