همه ی نوشته ها در: توسعه پایدار

توسعه پایدار

توسعه پایدار

شاخصه‌ها را می‌توان در چهار گروه: اجتماعی، اقتصادی، بنیادی و زیست‌محیطی مطرح و بررسی نمود.

فرایندی است برای بدست آوردن پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد.

در کنار رشد اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه یا یک اقتصاد توسعه یافته، سعی در تحصیل توسعه مستمر، ورای اقتصادی دارد.

عنصر سازمان دهنده‌ای است که موجب پایداری منابع تجدیدناپذیر می‌شود، منابع محدودی که برای زندگی نسل آینده بر روی کره زمین ضروری است. دانلود فایل بصورت کاملا رایگان ایرانیان شهرساز امیدوارم مورد قبول دانشجویان و اساتید محترم قرار بگیرد.

شاخصه‌های توسعه پایدار را می‌توان در چهار گروه: اجتماعی، اقتصادی، بنیادی و زیست‌محیطی مطرح و بررسی نمود. توسعه پایدار فرایندی است برای بدست آوردن پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد. توسعه در کنار رشد اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه یا یک اقتصاد توسعه یافته، سعی در تحصیل توسعه مستمر، ورای توسعه اقتصادی دارد.توسعه عنصر سازمان دهنده‌ای است که موجب پایداری منابع تجدیدناپذیر می‌شود، منابع محدودی که برای زندگی نسل آینده بر روی کره زمین ضروری است. توسعه پایدار فرایندی است که آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می‌شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد.

مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی

مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی چکیده نگرشی گذرا بر وضعیت محیط زیست جهان در دو دهه گذشته نشان می دهد که علیرغم حساسیتهای اخیر در زمینه محیط زیست نه تنها اثرات مخرب انسانی کاهش … ادامه مطلب »

مقاله مبانی توسعه پایدار شهری

مقاله مبانی توسعه پایدار شهری مقاله مبانی توسعه پایدار شهری توسعه پایدار شهری توسعه پایدار شهری به دنبال ساختن یک شهر نسبتا ایده‌آل و آرمانی است که در آن هم شهروندان معاصر از یک زندگی نسبتا خوب برخوردار شوند و هم توانایی‌های نسل آینده برای برآورده کردن‌ نیازهایشان به مخاره نیفتد؛ یعنی این‌که … ادامه مطلب »

تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار روستایی

تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار روستایی تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار روستایی عنوان کامل مقاله تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان مازندران) سرپناه صرفا فیزیکی مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفا فیزیکی است و تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهتر زندگی کردن انسان را شامل می‌شود و … ادامه مطلب »

میزان سنجش توسعه پایدار شهری درشیراز

میزان سنجش توسعه پایدار شهری درشیراز میزان سنجش توسعه پایدار شهری درشیراز عنوان کامل مقاله بررسی میزان سنجش توسعه پایدار شهری در شهر شیراز در 10 سال اخیر توسعه پایدار شهری یکی از مباحث مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی و به طور خاص جامعه شناسان شهری، توسعه پایدار شهری است. هدف این پژوهش سنجش … ادامه مطلب »

چالش های اساسی درتوسعه پایدارکشاورزی

چالش های اساسی درتوسعه پایدارکشاورزی چالش های اساسی درتوسعه پایدارکشاورزی عنوان کامل مقاله چالش های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران گسترش تولیدات کشاورز ی امروزه رشد روزافزون جمعیت، موجب نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی گردیده که این عامل موجب گسترش تولیدات کشاورز ی و تأثیرات سوء بر خاک و منابع پایه … ادامه مطلب »

مقاله تحلیلی بر پارادایم های شهری

مقاله تحلیلی بر پارادایم های شهری مقاله تحلیلی بر پارادایم های شهری مساله پایداری با توجه قابل ملاحظه و مستمر افرد، محققین و دولت ها در مورد مساله پایداری زیست محیطی در سه دهه پایانی قرن بیستم، به نظر می‌رســد تقاضا برای توســعه پایدار شهری و شـهرهای پایدار مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست … ادامه مطلب »

مقاله مفهوم شهر فشرده و فرم های شهری پایدار

مقاله مفهوم شهر فشرده و فرم های شهری پایدار مقاله مفهوم شهر فشرده و فرم های شهری پایدار مقاله مفهوم شهر فشرده و فرم های شهری پایدار چکیده ساختار فشرده شهری منعکس کننده واقعیت پیچیده زندگی روزمره در بسیاری از شهرهای موفق است. که می تواند در مورد الگوی شهرهای شعاعی ، طولی … ادامه مطلب »

مقاله تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان موردی کلانشهر مشهد

مقاله تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان موردی کلانشهر مشهد مقاله تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان موردی کلانشهر مشهد چکیده همزمان با تحولات ساختاری شهرها در عرصه های کالبدی- فضایی ، اقتـصادی، اجتمـاعی و… عناصر و فضاهای شکل دهنده شهرها … ادامه مطلب »

مقاله ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری

مقاله ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری مقاله ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری چکیده هدف از این پژوهش ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تاکید بر توسعه پایدار گردشگری با … ادامه مطلب »

مقاله سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران

مقاله سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران مقاله سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران چکیده در عصر حاضر اکثر شهرها با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. اما محیط زیست بشری بیشتر به چالش کشیده شده است. بسیاری از متخصصان شهری همواره در پی این هستند که راه حل‌های کارآمدی برای جلوگیری از … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید