همه ی نوشته ها در: حقوق و قوانین شهری

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ‌فصل اول – کلیات ‌ماده 1 – جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها کلیه دستگاه‌ها و‌مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این … ادامه مطلب »

آئین نامه اصلاح قانون گسترش فضای سبز

آئین نامه اصلاح قانون گسترش فضای سبز آئین نامه اصلاح قانون گسترش فضای سبز آئین نامه« اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب » مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی استان ها در سی و دومین اجلاس مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۹ آیین نامه اجرایی ماده (۱) … ادامه مطلب »

قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان قانون پیش فروش ساختمان ماده1ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از … ادامه مطلب »

اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز

اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ‌ماده واحده: به استناد تبصره یکم ( ۱ ) ذیل ماده پنجم ( ۵ ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی … ادامه مطلب »

آیین‌نامه اجرایی ماده 33 نظام مهندسی

آیین‌نامه اجرایی ماده 33 نظام مهندسی آیین‌نامه اجرایی ماده 33 نظام مهندسی فصل اول ـ تعاریف ماده 1 -اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند: دفتر مهندسی‌: هرگونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده‌ (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد. شخص حقیقی‌: مهندسان … ادامه مطلب »

‌آیین نامه اجرایی ماده 27 نظام مهندسی

‌آیین نامه اجرایی ماده 27 نظام مهندسی ‌آیین نامه اجرایی ماده 27 نظام مهندسی تعاریف ‌واژه‌ ها و اصطلاحات مندرج در آیین‌ نامه  قانون نظام مهندسی ‌ماده 1 – تعاریف : ‌واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های آن به شرح زیر تعریف … ادامه مطلب »

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چهار

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چهار فصل پنج و شش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل پنجم: آموزش و ترویج ماده 36- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان های استان و شهرداری ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی … ادامه مطلب »

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سه

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سه فصل سوم: امور کاردان ها و صنوف ساختمانی ماده 28- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته ها و … ادامه مطلب »

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو فصل دو قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان ماده 5- ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی … ادامه مطلب »

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اول

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اول فصل اول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی ماده ‌1- تعریف‌: نظام‌ مهندسی ‌و کنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای‌ مهندسی‌، حرفه‌ای و صنفی که ‌در جهت‌ … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید