همه ی نوشته ها در: حمل و نقل شهری

حمل و نقل شهری

حمل و نقل شهری

ترابری و یا حمل و نقل به جابجایی یا انتقال انسان، حیوان و یا کالا٬ از جایی به جای

دیگر گفته می‌شود. این واژه از پیشوند پارسی ترا- به معنی فراسو و آنسو، و واژهٔ بری

از فعل بردن ساخته شده‌است. پیشوند ترا- از پیشوندهای کهن زبان پارسی است که

در پارسی باستان نیزهمین‌گونه کاربرد را داشته‌است و هم‌معنی و همریشه با Trans

در انگلیسی است. ترابری از دید واژگانی به معنی بردن به آنسوی دیگر است.

حمل و نقل عمومی، تمامی سیستم های حمل و نقلی را دربرمی گیرد

که دارای مشخصه های زیر باشند:
– مسافران در ماشین مالکیتی خودشان سفر نکنند.
– سفر به صورت جمعی انجام شود نه انحصاری. به همین علت است

که در بسیاری از کشورها، تاکسی را جزو حمل و نقل عمومی محسوب

نمی نمایند. در ایران نیز بتدریج این اتفاق در حال شکل گیری است.

 

ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم BRT

ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم BRT ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم BRT مقدمه موضوع با افزایش تراکم ترافیک در شهرها و افزایش مشکلات ناشی از آن، به خصوص آلودگی های ناشی از تردد وسایل نقلیه، نیاز برای راه حل های جدید حمل و نقل بیشتر احساس می شود. علی رغم مزایای زیادی که … ادامه مطلب »

تاثیر هوشمندسازی تقاطع بر کاهش آلودگی

تاثیر هوشمندسازی تقاطع بر کاهش آلودگی تاثیر هوشمندسازی تقاطع بر کاهش آلودگی امروزه زیاد با اصطلاح آلودگی هوا درگیر هستیم. در شهرهای بزرگی همچون تهران، تبریز و … این مسئله بسیار موجب نگرانی همه ما شده است. اما بهتر است این موضوع را نیز بدانید که آلودگی هوا موضوعی جهانی است که در … ادامه مطلب »

مقاله برنامه ریزی نوین کاربری اراضی شهری با بهره گیری از ICT در ساماندهی ترافیک شهری موردی شهر سمنان

مقاله برنامه ریزی نوین کاربری اراضی شهری با بهره گیری از ICT در ساماندهی ترافیک شهری موردی شهر سمنان مقاله برنامه ریزی نوین کاربری اراضی شهری با بهره گیری از ICT در ساماندهی ترافیک شهری موردی شهر سمنان چکیده رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش حوزه های اثر گذاری آن در … ادامه مطلب »

مقاله برنامه ریزی حمل و نقل کلا نشهری و تاثیر آن در توسعه شهر پایدار مطالعه موردی شهر تهران

مقاله برنامه ریزی حمل و نقل کلا نشهری و تاثیر آن در توسعه شهر پایدار مطالعه موردی شهر تهران مقاله برنامه ریزی حمل و نقل کلا نشهری و تاثیر آن در توسعه شهر پایدار مطالعه موردی شهر تهران چکیده یکی از چالش های اساسی فراروی برنامه ریزی شهری در اواخر قرن بیستم ، … ادامه مطلب »

مقاله پیاده راه سازی خیابان علم الهدی و شریعتی شهر رشت

مقاله پیاده راه سازی خیابان علم الهدی و شریعتی شهر رشت مقاله پیاده راه سازی خیابان علم الهدی و شریعتی شهر رشت چکیده در توسعه پایدار شهری عوامل تاثیرگذاری چون حفظ سلامت شهروندان و محیط زیست و ایجاد ارتباط میان آن ها از اهمیت ویژه و ممتازی برخوردار است و امروزه یکی از … ادامه مطلب »

مقاله بررسی راه کار کاهش حجم ترافیک شهری به وسیله ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری موردی بافت تاریخی شهر شیراز

مقاله بررسی راه کار کاهش حجم ترافیک شهری به وسیله ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری موردی بافت تاریخی شهر شیراز مقاله بررسی راه کار کاهش حجم ترافیک شهری به وسیله ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری موردی بافت تاریخی شهر شیراز چکیده ﮔﺴﺘﺮشدوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاریﺑﻪ ﻋﻨﻮانﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺳﻔﺮ،ﺑﺨﺸﯽ ازﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﺎیﮔﺰﯾﻨـﯽ‬‬‬‬‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد

مقاله تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد مقاله تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد چکیده فاصله بین محل کار و فراغت در زندگی شهری، یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی شهری است و کاهش آن از طریق جلوگیری از گسترش افقی شهری و تحقق فرم کالبدی فشرده در قالب کاربری … ادامه مطلب »

مقاله ارزیابی میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس درون‌شهری با استفاده از مدل رگرسیون رتبه‌ای موردی شهر همدان

مقاله ارزیابی میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس درون‌شهری با استفاده از مدل رگرسیون رتبه‌ای موردی شهر همدان مقاله ارزیابی میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس درون‌شهری با استفاده از مدل رگرسیون رتبه‌ای موردی شهر همدان چکیده  عوامل موثر بر میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس به … ادامه مطلب »

اصول و اهداف TOD

اصول و اهداف TOD اصول و اهداف TOD در سال های اخیر، رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافته ترین دیدگاه های توسعه شهری، که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تأکید دارد، مطرح شده است. این رویکرد از ویژگی هایی چون … ادامه مطلب »

راه حل جدید حمل و نقل عمومی در شهرها

راه حل جدید حمل و نقل عمومی در شهرها BRT راه حل جدید حمل و نقل عمومی در شهرها یکی از اصول مهم و ارجح جهت سرمایه گذاری های بنیادی و اصولی حمل و نقل شهری است. ایجاد قوانین باز برای کمکدولت به بخشحمل و نقل و ایجاد سرمایه متحرک برای تأمین و … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید