همه ی نوشته ها در: حمل و نقل شهری

تعریف و اهمیت مهندسی ترافیک

تعریف و اهمیت مهندسی ترافیک تعریف و اهمیت مهندسی ترافیک مهندسی ترافیک چیست دستیابی به حرکت ایمن، کارآمد و راحت مردم و کالاها با استفاده از خیابان ها، جاده ها و بزرگراه ها هدف این علم می باشد. مهندسی ترافیک، علمی است که با برنامه ریزی، طراحی هندسی و عملیات ترافیکی جاده ها، … ادامه مطلب »

برنامه ریزی حمل و نقل چیست

برنامه ریزی حمل و نقل چیست برنامه ریزی حمل و نقل چیست برنامه ریزی حمل و نقل یکی از مهمترین زیر مجموعه یا زیر سیستم های شهری ، سیستم حمل و نقل می باشد و اگر خواسته باشیم پیشرفت و درجه نگرش و فرهنگ مکانی را مورد سنجش قرار دهیم  باید نظری به … ادامه مطلب »

ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم BRT

ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم BRT ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم BRT مقدمه موضوع با افزایش تراکم ترافیک در شهرها و افزایش مشکلات ناشی از آن، به خصوص آلودگی های ناشی از تردد وسایل نقلیه، نیاز برای راه حل های جدید حمل و نقل بیشتر احساس می شود. علی رغم مزایای زیادی که … ادامه مطلب »

تاثیر هوشمندسازی تقاطع بر کاهش آلودگی

تاثیر هوشمندسازی تقاطع بر کاهش آلودگی تاثیر هوشمندسازی تقاطع بر کاهش آلودگی امروزه زیاد با اصطلاح آلودگی هوا درگیر هستیم. در شهرهای بزرگی همچون تهران، تبریز و … این مسئله بسیار موجب نگرانی همه ما شده است. اما بهتر است این موضوع را نیز بدانید که آلودگی هوا موضوعی جهانی است که در … ادامه مطلب »

مقاله برنامه ریزی نوین کاربری اراضی شهری با بهره گیری از ICT در ساماندهی ترافیک شهری موردی شهر سمنان

مقاله برنامه ریزی نوین کاربری اراضی شهری با بهره گیری از ICT در ساماندهی ترافیک شهری موردی شهر سمنان مقاله برنامه ریزی نوین کاربری اراضی شهری با بهره گیری از ICT در ساماندهی ترافیک شهری موردی شهر سمنان چکیده رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش حوزه های اثر گذاری آن در … ادامه مطلب »

مقاله برنامه ریزی حمل و نقل کلا نشهری و تاثیر آن در توسعه شهر پایدار مطالعه موردی شهر تهران

مقاله برنامه ریزی حمل و نقل کلا نشهری و تاثیر آن در توسعه شهر پایدار مطالعه موردی شهر تهران مقاله برنامه ریزی حمل و نقل کلا نشهری و تاثیر آن در توسعه شهر پایدار مطالعه موردی شهر تهران چکیده یکی از چالش های اساسی فراروی برنامه ریزی شهری در اواخر قرن بیستم ، … ادامه مطلب »

مقاله پیاده راه سازی خیابان علم الهدی و شریعتی شهر رشت

مقاله پیاده راه سازی خیابان علم الهدی و شریعتی شهر رشت مقاله پیاده راه سازی خیابان علم الهدی و شریعتی شهر رشت چکیده در توسعه پایدار شهری عوامل تاثیرگذاری چون حفظ سلامت شهروندان و محیط زیست و ایجاد ارتباط میان آن ها از اهمیت ویژه و ممتازی برخوردار است و امروزه یکی از … ادامه مطلب »

مقاله بررسی راه کار کاهش حجم ترافیک شهری به وسیله ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری موردی بافت تاریخی شهر شیراز

مقاله بررسی راه کار کاهش حجم ترافیک شهری به وسیله ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری موردی بافت تاریخی شهر شیراز مقاله بررسی راه کار کاهش حجم ترافیک شهری به وسیله ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری موردی بافت تاریخی شهر شیراز چکیده ﮔﺴﺘﺮشدوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاریﺑﻪ ﻋﻨﻮانﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺳﻔﺮ،ﺑﺨﺸﯽ ازﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﺎیﮔﺰﯾﻨـﯽ‬‬‬‬‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد

مقاله تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد مقاله تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد چکیده فاصله بین محل کار و فراغت در زندگی شهری، یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی شهری است و کاهش آن از طریق جلوگیری از گسترش افقی شهری و تحقق فرم کالبدی فشرده در قالب کاربری … ادامه مطلب »

مقاله ارزیابی میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس درون‌شهری با استفاده از مدل رگرسیون رتبه‌ای موردی شهر همدان

مقاله ارزیابی میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس درون‌شهری با استفاده از مدل رگرسیون رتبه‌ای موردی شهر همدان مقاله ارزیابی میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس درون‌شهری با استفاده از مدل رگرسیون رتبه‌ای موردی شهر همدان چکیده  عوامل موثر بر میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس به … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید