همه ی نوشته ها در: مدیریت شهری

مقاله بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی

مقاله بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی مقاله بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی نویسندگان:  حقایق مریم, خوارزمی مجتبی چکیده امروزه زنان معمار با آنکه بخش کثیری از جامعه معماری ایران را تشکیل می دهند، اما در حوزه های پژوهشی، آموزشی، اجرایی و حرفه ای، اقتدار لازم … ادامه مطلب »

مقاله برنامه ریزی شهری و ارزشهای سیاسی

مقاله برنامه ریزی شهری و ارزشهای سیاسی مقاله برنامه ریزی شهری و ارزشهای سیاسی فرآ یند برنامه ریزی دربرگیرنده کلیتی است پیوسته در جریان ، از این رو تلقی رویدادها، اشـیاء یـا افعال به مثابه واقعیتهای ا یست ایی که در زمان و مکان ثابت اند مردود است ( ۶۱ ) . برنامه … ادامه مطلب »

مقاله بررسی نقش مدیریت هماهنگ شهری در تحقق بخشی میزان امنیت اجتماعی مورد پژوهی استان اصفهان

مقاله بررسی نقش مدیریت هماهنگ شهری در تحقق بخشی میزان امنیت اجتماعی مورد پژوهی استان اصفهان مقاله بررسی نقش مدیریت هماهنگ شهری در تحقق بخشی میزان امنیت اجتماعی مورد پژوهی استان اصفهان چکیده هدف از این پژوهش، تبیین نقش «مدیریت هماهنگ شهری» در «امنیت اجتماعی» و ارایه مدلی مطلوب برای شهرهای استان اصفهان … ادامه مطلب »

مقاله بررسی توسعه ی محله های شهری با تأکید بر الگوی حکم روایی خوب شهری موردی منطقه ی 19 شهرداری تهران

مقاله بررسی توسعه ی محله های شهری با تأکید بر الگوی حکم روایی خوب شهری موردی منطقه ی 19 شهرداری تهران مقاله بررسی توسعه ی محله های شهری با تأکید بر الگوی حکم روایی خوب شهری موردی منطقه ی 19 شهرداری تهران چکیده امروزه ، در اداره امور شهر بهره گیری از الگوی … ادامه مطلب »

مقاله ضرورت اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در کلان شهر تهران

مقاله ضرورت اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در کلان شهر تهران مقاله ضرورت اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در کلان شهر تهران چکیده یکی از ویژگی های چند دهه اخیر، شهری شدن و جهانی شدن شهرها می باشد. این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که با رشد شدید … ادامه مطلب »

مقاله تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور

مقاله تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور مقاله تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور چکیده ارزش و اهمیت روز افزون نقش مردم در اداره جوامع و رشد نظام های مردم سالار، … ادامه مطلب »

مقاله نقش شبکه زهکش مسطح کانال و مخازن اکولوژیک در مدیریت رواناب سطحی شهری موردی شهرک سجادیه تهران

مقاله نقش شبکه زهکش مسطح کانال و مخازن اکولوژیک در مدیریت رواناب سطحی شهری موردی شهرک سجادیه تهران مقاله نقش شبکه زهکش مسطح کانال و مخازن اکولوژیک در مدیریت رواناب سطحی شهری موردی شهرک سجادیه تهران چکیده سطوح روکش شده، پشت‌بام ساختمان‌ها، سطوح خیابان‌ها و امثال آن‌ها در شهرها همانند مانعی در برابر … ادامه مطلب »

مقاله ارزیابی و تحلیل مدیریت شهری با تأکید بر شاخص های حکمروایی مطلوب شهری موردی شهر خرم آباد

مقاله ارزیابی و تحلیل مدیریت شهری با تأکید بر شاخص های حکمروایی مطلوب شهری موردی شهر خرم آباد مقاله ارزیابی و تحلیل مدیریت شهری با تأکید بر شاخص های حکمروایی مطلوب شهری موردی شهر خرم آباد چکیده چالش های موجود دنیای به شدت شهری شده امروز لزوم بازنگری مدیریت شهری را ضروری ساخته … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل عملکرد مدیریت شهری در عدم تعادل فضایی میان نواحی شهری موردی شهر قائمشهر

مقاله تحلیل عملکرد مدیریت شهری در عدم تعادل فضایی میان نواحی شهری موردی شهر قائمشهر مقاله تحلیل عملکرد مدیریت شهری در عدم تعادل فضایی میان نواحی شهری موردی شهر قائمشهر چکیده رشد شتابان شهرنشینی در دهه‌های اخیر، نابرابری در شرایط سکونت و دسترسی به زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی میان نواحی و گروه‌های شهری … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل راهبردی تعالی مدیریت شهری در شهرهای کوچک موردی شهر سنقر

مقاله تحلیل راهبردی تعالی مدیریت شهری در شهرهای کوچک موردی شهر سنقر مقاله تحلیل راهبردی تعالی مدیریت شهری در شهرهای کوچک موردی شهر سنقر چکیده امروزه با افزایش چشمگیر جمعیّت شهری و متنوّع‌شدن نیازهای جدید شهروندان، مسئولیت مدیران شهری دوچندان گردیده، به طوری که دیگر نمی‌توان به‌مانند گذشته با دیدی صرفا خدماتی به … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید