همه ی نوشته ها در: مدیریت شهری

مقاله مدیریت بحران در بافت های فرسوده ی شهری با استفاده از روش SWOT و QSPM

مقاله مدیریت بحران در بافت های فرسوده ی شهری با استفاده از روش SWOT و QSPM مقاله مدیریت بحران در بافت های فرسوده ی شهری با استفاده از روش SWOT و QSPM چکیده با توجه به ظرفیت بافت های فرسوده در کشور و آسیب پذیری بناهای این بافت ها در زمان بروز سوانح … ادامه مطلب »

مقاله بررسی رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فضایی و امنیت در گردشگری موردی شهر یزد

مقاله بررسی رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فضایی و امنیت در گردشگری موردی شهر یزد مقاله بررسی رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فضایی و امنیت در گردشگری موردی شهر یزد چکیده جهانی ‌شدن کسب‌ و کار و بین‌المللی شدن ارتباطات، منجر به ایجاد بحران های رو به رشدی در عصر حاضر شده است … ادامه مطلب »

مقاله ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺷﻬﺮﺭﺷﺖ

مقاله ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺷﻬﺮﺭﺷﺖ مقاله ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺷﻬﺮﺭﺷﺖ چکیده مقدمه و هدف پژوهش: در این پژوهش از شش مولفه اصلی سرمایه اجتماعی شامل اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، احساس امنیت … ادامه مطلب »

مقاله جامعه شناسی مصائب جمعی و نقش آن در مدیریت بحران ناشی از حادثه

مقاله جامعه شناسی مصائب جمعی و نقش آن در مدیریت بحران ناشی از حادثه مقاله جامعه شناسی مصائب جمعی و نقش آن در مدیریت بحران ناشی از حادثه چکیده مقاله حاضر ضمن مروری گذرا بر پیدایش جامعه‌شناسی مصائب جمعی،به‌ معرفی کار پایهء مفهومی این شاخهء کم‌تر آشنای جامعه‌شناسی پرداخته و سپس از مدیریت … ادامه مطلب »

مقاله اعتیاد اینترنتی علل و پیامدهای آن

مقاله اعتیاد اینترنتی علل و پیامدهای آن مقاله اعتیاد اینترنتی علل و پیامدهای آن چکیده استفاده از اینترنت، یکی از جلوه‌های آشکار دنیای مدرن و ابزاری مهم برای آموزش نسل‌نو به‌شمار میآید. اینترنت در همه جا حضور دارد: در خانه، در مدرسه، و حتی در مراکز خرید. طبق برآورد صورت گرفته، در سال … ادامه مطلب »

مقاله مدیریت بافت تاریخی شهرهای ایران چالش ها و راهبردها

مقاله مدیریت بافت تاریخی شهرهای ایران چالش ها و راهبردها مقاله مدیریت بافت تاریخی شهرهای ایران چالش ها و راهبردها چکیده بافت تاریخی شهرها دارای ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی است که آن را از بافت‌ها و پهنه‌های‌ پیرامونی و بلافصل و نیز سایر قسمت‌های شهر متمایز می‌کند و برخورد ویژه مدیریتی به این مناطق … ادامه مطلب »

مقاله انباشت سرمایه و تشدید مخاطرات محیطی شهر منطقه تهران

مقاله انباشت سرمایه و تشدید مخاطرات محیطی شهر منطقه تهران مقاله انباشت سرمایه و تشدید مخاطرات محیطی شهر منطقه تهران چکیده شهر – منطقه  تهران در معرض مخاطرات محیطی  مختلفی است. نقش فرآیند انباشت سرمایه در شرایط خاص اجتماعی ، اقتصادی در شکل پذیری فضاهایی قابل بررسی است که می تواند به زمینه بروز و … ادامه مطلب »

مقاله سنجش میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی شهری موردی منطقۀ 6 تهران

مقاله سنجش میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی شهری موردی منطقۀ 6 تهران مقاله سنجش میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی شهری موردی منطقۀ 6 تهران چکیده طرح‌های شهری باید علاوه بر تأکید بر بعد عملکردی، همسو با حس زیبایی‌شناسی و عشق به طبیعت باشند تا رضایت شهروندان را فراهم آورند. از سویی، رضایت هر … ادامه مطلب »

مقاله ارائه الگوی راهبردی توسعه امنیت ساختمان ها در برابر زلزله

مقاله ارائه الگوی راهبردی توسعه امنیت ساختمان ها در برابر زلزله مقاله ارائه الگوی راهبردی توسعه امنیت ساختمان ها در برابر زلزله چکیده مدیریت راهبردی به عنوان یکی از کاراترین حوزه های مدیریت، به توسعه علوم تصمیم سازی، تصمیم گیری و ارزیابی تصمیم با دیدگاه بلندمدت پرداخته وتغییرات ایجاد شده در این حوزه … ادامه مطلب »

مقاله ضرورت توجه برنامه ریزان به مدیریت مناطق پیراشهری کلانشهرها در ایران با تاملی بر روابط قدرت کنشگران

مقاله ضرورت توجه برنامه ریزان به مدیریت مناطق پیراشهری کلانشهرها در ایران با تاملی بر روابط قدرت کنشگران مقاله ضرورت توجه برنامه ریزان به مدیریت مناطق پیراشهری کلانشهرها در ایران با تاملی بر روابط قدرت کنشگران چکیده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ درواﻗﻊ ﺗﻼش ﺑﺮای اداره ﭘﺪﯾﺪه ای ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﮑﺎﻣﻞ و … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید