همه ی نوشته ها در: مدیریت شهری

شهر پرتراکم و توسعه پایدار شهری

شهر پرتراکم و توسعه پایدار شهری شهر پرتراکم و توسعه پایدار شهری پیچیدگی پایداری شهری : اعلام این مطلب که ترسیم واقعیت هاو مشخصات ” شهرهای پایدار” واجد فوریتی انکار ناپذیر است سخنی بدیهی و تکراری است . با این همه هنوز مفاهیم ماهیت “شهر پایدار” و امکانپذیری آن مورد اختلاف وسیع متفکران در مقوله شهرسازی است . ارزیابی … ادامه مطلب »

مدیریت شهری از دوران باستان تاکنون

مدیریت شهری از دوران باستان تاکنون مدیریت شهری از دوران باستان تاکنون دوران مادها : شهرها بیشتر کارکردی نظامی وسیاسی داشتند .رفتار اقتصادی – اجتماعی کشور چندان تکامل پیدا نکرده بود. دوران سلوکیان :ایجاد شهرهای نو و توسعه شهر نشینی شهرها از نظر حقوقی تابع مستقیم فرمانهای شاه بودند امور داخلی شهرها توسط … ادامه مطلب »

وظایف مدیریت شهری

وظایف مدیریت شهری وظایف مدیریت شهری یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین … ادامه مطلب »

حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است

حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است این مؤلفه‌ها عبارتند از: مشارکتی بودن، اجماع محوری، پاسخگویی، شفافیت، مسؤلیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون. حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه شدن فساد، احترام به نظر اقلیتها و اقشار آسیب پذیر در انجام تصمیم گیری است. همچنین … ادامه مطلب »

درستور عمل نحوه استفاده از GIS در طرح ها

درستور عمل نحوه استفاده از GIS در طرح ها درستور عمل نحوه استفاده از GIS در طرح ها ضعف بکارگیری مدل های تحلیلی عدم تعریف مشخص مفاهیم پایه و اختلاف در تعریف لایه های اطلاعاتی طرح‌های هادی روستایی تدوین استانداردهای لازم برای ایجاد وحدت در تهیه لایه های اطلاعاتی و ارائه اسناد نقشه … ادامه مطلب »

بافت های فرسوده و مشکل ساز شهر

بافت های فرسوده و مشکل ساز شهر بافت های فرسوده و مشکل ساز شهر شهره قدرت جذبه خود را همراه با افزایش جمعیت بیشتر می سازند و گسترش می یابد با ایجاد انواع جاذبه های مردم از اقصی نقاط به سوی شهر جذبمی شود. جاذبه کلانشهرها از آن تامین کرده و تولید موضوعات … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید