همه ی نوشته ها در: معماری

معماری وشهرسازی اسلامی درفرم یامعنا

معماری وشهرسازی اسلامی درفرم یامعنا معماری وشهرسازی اسلامی درفرم یامعنا عنوان مقاله معماری و شهرسازی اسلامی در فرم یا در معنا معماری و شهرسازی اسلامی همواره در خصوص معماری و شهرسازی اسلامی سخن ها رفته و مطالب زیادی نگاشته شده است ولیکن هنوز که هنوز است نمی توان فضایی را به مفهوم و شکل … ادامه مطلب »

مقاله بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری

مقاله بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری مقاله بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری زمین و محیط متناسب مفهوم عام سکونت یا بودن انسان در زمین و محیط متناسب با آن، پاسخ های معمارانۀ گوناگونی در اندیشۀ سنّت و مدرن داشته است. با وجود این تاکنون، شناخت چیستی سکونت و معنای خاص آن آرامش، همچنان … ادامه مطلب »

جایگاه معماری بومی در معماری معاصر یزد

جایگاه معماری بومی در معماری معاصر یزد جایگاه معماری بومی در معماری معاصر یزد معماری معاصر با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در تمام موارد مرتبط با ساخت و ساز در ساختمان ها و رشد چشم گیر انواع مصالح وسایل ساخت و ساز و …،متأسفانه تغییراتی در بالاتر رفتن حال وهوا و کیفیت … ادامه مطلب »

نگاهی به رویکرد میان طبیعت و معماری

نگاهی به رویکرد میان طبیعت و معماری نگاهی به رویکرد میان طبیعت و معماری عنوان کامل مقاله نگاهی اجمالی به رویکرد میان طبیعت و معماری محل زیست طبیعت دستاورد بهترین معمار یعنی خداوندگار است و اغلب برای معماران بهترین سرچشمه الهام بوده است. بشر در طول تاریخ از هنگامی که سرپناه، مسکن، محل … ادامه مطلب »

کاربرد نور دراماکن عمومی معماری سنتی

کاربرد نور دراماکن عمومی معماری سنتی کاربرد نور دراماکن عمومی معماری سنتی عنوان کامل مقاله بررسی نقش و کاربرد نور در اماکن عمومی معماری سنتی ایران طبیعت همواره در معماری نور از عوامل موثر بر ارزش فضایی است که بعنوان غیرمادی ترین عنصر محسوس طبیعت همواره در معماری وجود داشته است. اوّلین شرط … ادامه مطلب »

تأملی جامعه شناختی معماری و شهرسازی غیر بومی در تهران

تأملی جامعه شناختی معماری و شهرسازی غیر بومی در تهران تأملی جامعه شناختی معماری و شهرسازی غیر بومی در تهران تأملی جامعه شناختی معماری و شهرسازی غیر بومی در تهران چکیده چشمگیرترین‌ بخش این تغییرات در شهرسازی و معماری ایران اتفاق افتاد و ایده‌آل لاهوتی معماری ایرانی‌ رفته رفته مصداق زمینی خود را … ادامه مطلب »

مقاله مفهوم و کاربرد عکاسی در معماری و شهرسازی

مقاله مفهوم و کاربرد عکاسی در معماری و شهرسازی مقاله مفهوم و کاربرد عکاسی در معماری و شهرسازی مقاله مفهوم و کاربرد عکاسی در معماری و شهرسازی چکیده عکاسی معماری صمد آریان؛عکاس معماری،داور جشنوارهء عکس خراسان عکاسی معماری به ثبت محیط پیرامون انسان و هر آنچه که‌ انسان برای زندگی خود طراحی کرده … ادامه مطلب »

مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی بم

مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی بم مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی بم مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی بم چکیده تاریخ معماری و شهرسازی ایران/مجموعه مقالات کنگره بم- کرمان. بدون تردید کنگرهء تاریخ معماری و شهرسازی ایران که در 7-21 اسفند 4731 در ارگ بم کرمان‌ از طرف … ادامه مطلب »

پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران

پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران چکیده چرا این حرکت از جانب مردم مورد پذیرش قرار نگرفت؟ در مورد معماری دوره‌ی پهلوی اول دو جریان وجود دارد: یکی معماری دولتی است که به سبب تبعیت … ادامه مطلب »

تحلیل فضای شهری نظریه رمان بختین

تحلیل فضای شهری نظریه رمان بختین تحلیل فضای شهری نظریه رمان بختین چکیده مقاله تحلیل محتواییِ فضاهای شهری و استخراج معانی مستتر در آنها یکی از حوزه‌های بحث برانگیز در مطالعات شهری است. به نظر می‌رسد یکی از شیوه‌های مواجهه با این موضوع، استفاده از تکنیک‌های زبان‌شناسانه در مقایسۀ فضاهای شهری با متون … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید