همه ی نوشته ها در: منظر شهری

تصویرسازی منظر در شهرسازی فرانسه

تصویرسازی منظر در شهرسازی فرانسه تصویرسازی منظر در شهرسازی فرانسه عنوان کامل مقاله تصویرسازی منظر در شهرسازی فرانسه (1970-1960) منظر شهری پژوهش حاضر، با ابعاد دوگانه تاریخی و معرف تشناسانه، ابتدا مختصرا به دریافت منظر شهری و جایگاه این مفهوم در مداخات ساماندهی و همچنین به عنوان ابزاری برای تحلیل شهر در سه دورۀ … ادامه مطلب »

بررسی کیفیت بصری سیما و منظر شهری ایلام

بررسی کیفیت بصری سیما و منظر شهری ایلام بررسی کیفیت بصری سیما و منظر شهری ایلام عنوان مقاله بررسی کیفیت بصری سیما و منظر شهری ایلام کالبد و فضاهای شهر مجموعه ای از عناصر طبیعی و مصنوع اعم از کالبد و فضاهای شهر، انسان ها رفتارها و فعالیت های آن ها و … آیینه … ادامه مطلب »

نورپردازی و نقش آن در سیمای شهر

نورپردازی و نقش آن در سیمای شهر نورپردازی و نقش آن در سیمای شهر مقدمه سیمای شبانه در واقع تصور مخاطب از شهر هنگام شب است.بخشی از طراحی منظر یک شهر است که شناخت و درک مبانی نظری آن می تواند در ارتقای کیفیت فضای شهری تاثیر گسترده ای داشته باشد. مقوله سیمای … ادامه مطلب »

مقاله نقش تبلیغات شهری در مناظر شهری

مقاله نقش تبلیغات شهری در مناظر شهری مقاله نقش تبلیغات شهری در مناظر شهری منظر شهری، ترکیب نسبتاً جدیدی است که پیش از آنکه دست اندرکاران علم و نظر به تبیین آن بپردازند، در میان مردم و حرفه مندان مورد استفاده واقع شد. نخستین بار مرحوم دکتر «مزینی» در دهه 50 ، که … ادامه مطلب »

مقاله شهرسازی منظر رویکردی نوین در معماری منظر و طراحی شهری

مقاله شهرسازی منظر رویکردی نوین در معماری منظر و طراحی شهری مقاله شهرسازی منظر رویکردی نوین در معماری منظر و طراحی شهری چکیده  وجود مشکلات ناشی از رشد شهرنشینی سریع، بی توجهی به فضاهای باز، حومه های شهری و مسایلی نظیرآن بالاخص در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی موجبات بروز رویکردی جدید تحت … ادامه مطلب »

مقاله نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی

مقاله نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی مقاله نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی چکیده  یکی از موضوعات و مفاهیم مورد توجه بشر، موضوع هویت است و فعالیت های انسان در جهت احراز و یا معرفی هویت و مکان و مقامی است که آرمان های منبعث از جهان بینی او برایش تعیین می … ادامه مطلب »

مقاله فرش شهرِی مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ

مقاله فرش شهرِی مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ مقاله فرش شهرِی مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ چکیده:  این پژوهش به معرفی “فرش شهری” به عنوان مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ می پردازد. فولدینگ که در فلسفه وامدار نظرات دلوز در ریزوم و آنتی ادیپ و بر اساس ریاضیات لایپنیتز است، در معماری توسط … ادامه مطلب »

مقاله شاخص‌های فرهنگی موثر در خلاقیت شهری موردی استان سمنان

مقاله شاخص‌های فرهنگی موثر در خلاقیت شهری موردی استان سمنان مقاله شاخص‌های فرهنگی موثر در خلاقیت شهری موردی استان سمنان چکیده با توجه به اهمیت بالای فرهنگ در شهر خلاق ، برنامه ریزان شهری باید رویکردی فرهنگـی در برنامه ریزی های شان داشته باشند و از منابع فرهنگی شهر برای توسعه استفاده کنند. … ادامه مطلب »

مقاله تاثیر هویت محلات بر احساس امنیت شهروندان

مقاله تاثیر هویت محلات بر احساس امنیت شهروندان مقاله تاثیر هویت محلات بر احساس امنیت شهروندان چکیده  امنیت در شهر و فضاهای شهری از اساسی ترین نیازهای شهروندان و یکی از عوامل موثر در محیط های شهری است که همچون دیگر پدیده های اجتماعی دارای ابعاد عینی و ذهنی است. در اینجا بر … ادامه مطلب »

مقاله تبیین مولفه های زیبایی شناختی منظر شبانه شهری

مقاله تبیین مولفه های زیبایی شناختی منظر شبانه شهری مقاله تبیین مولفه های زیبایی شناختی منظر شبانه شهری این مقاله به تحلیل موضوع کیفیت زیبایی بوسیله تدوین معیارهای سنجش و ارزیابی برپایه مفهوم دیدگاه های متوالی درمنظرشهری پرداخته است این ارزیابی براساس دیدوادراک ناظر درفضا شکل گرفته است و به نظر می رسد … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید