همه ی نوشته ها در: پرسش نامه

طراحی پرسشنامه اینترنتی با استفاده از Google Docs

طراحی پرسشنامه اینترنتی با استفاده از Google Docs طراحی پرسشنامه اینترنتی با استفاده از Google Docs مقدمه: انجام تحقیقات پیمایشی از جمله دغدغه های پژوهشگران علوم اجتماعی است. روشهای سنتی دنیای سنتی را می طلبد، منظور این است که سالیان چندی انجام کتبی پرسشنامه ها بعنوان ابزار پیمایش مرسوم بوده است. ولی در … ادامه مطلب »

دانلود پرسش نامه گردشگری و فرهنگی

دانلود پرسش نامه گردشگری و فرهنگی دانلود پرسش نامه گردشگری و فرهنگی پرسشنامه زیر در چارچوب مطالعه ای گردشگری از منطقه الموت قزوین و در قالب مقاله ای با عنوان « بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین با مدل برنامه ریزی راهبردی (SWOT) » طراحی شده است. بنا است که … ادامه مطلب »

دانلود رایگان پرسش نامه پدافند غیر عامل

دانلود رایگان پرسش نامه پدافند غیر عامل پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیر نظامی است و به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به جنگ‌افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان … ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی بهسازی بافت فرسوده با رویکرد مردمی در آن

پرسشنامه ارزیابی بهسازی بافت فرسوده با رویکرد مردمی در آن پرسشنامه ارزیابی بهسازی بافت فرسوده با رویکرد مردمی در آن ر زندگی دوران معاصر، مسایل شهری چنان فضایی برای خود باز کرده است که در گذشته هرگز چنین نبوده است. همه جا چه در جهان پیشرفته و چه در جهان درحال توسعه صحبت … ادامه مطلب »

پرسشنامه ارتقا امنیت زنان در پارک

پرسشنامه ارتقا امنیت زنان در پارک پرسشنامه ارتقا امنیت زنان در پارک ارتقای امنیت محیطی بر اساس ادراک افراد از محیط پیرامونشان در راستای بهبود«کاربرد فضاهای شهری»از مهم ترین رویکردهایی است که جوامع بشری در زمینه علوم اجتماعی،مدیریت،طراحی محیط به آن توجه دارند. امنیت به عنوان دریافت عینی و ذهنی می باشد که … ادامه مطلب »

پرسشنامه آماده کیفیت زندگی در محلات

پرسشنامه آماده کیفیت زندگی در محلات پرسشنامه آماده کیفیت زندگی در محلات کیفیت زندگی نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی و محیطی مناطق است و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامه ریزی توسعه اجتماع به کار رود. در این مقاله کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت با … ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی

پرسشنامه بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی پرسشنامه بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی   یکی از مسایل مبتلا به شهرهای بزرگ، اسکان غیررسمی است. کمبود زمین مناسب و ساخت و ساز با قیمت زیاد در کنار رشد سریع جمعیت و در نتیجه روند فزاینده تقاضا برای مسکن شهری موجب گردیده تا عملاً دسترسی اقشار … ادامه مطلب »

پرسش نامه توسعه گردشگری فرهنگی

پرسش نامه توسعه گردشگری فرهنگی پرسش نامه توسعه گردشگری فرهنگی        پرسشنامه زیر در چارچوب مطالعه ای گردشگری از منطقه الموت قزوین و در قالب مقاله ای با عنوان « بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین با مدل برنامه ریزی راهبردی (SWOT) » طراحی شده است.       بنا است که … ادامه مطلب »

دانلود پرسشنامه آماده پیاده مداری

دانلود پرسشنامه آماده پیاده مداری دانلود پرسشنامه آماده پیاده مداری پرسشنامه زیر در راستای پژوهشی جهت ارزیابی اولویت‌های نیازهای کاربر در پیاده‌مداری می‌باشد. لذا با تخصیص زمان ارزشمندتان به طور دقیق آنرا تکمیل نمائید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می­شود. در مقایسه معیار هر سطر با معیار هر ستون  اگر اهمیت هر … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید