مقاله محله محوری و احساس تعلق به محله

مقاله محله محوری و احساس تعلق به محله مقاله محله محوری و احساس تعلق به محله مقاله محله محوری و احساس تعلق به محله در بین ساکنان شهر تهران نظریه های مشارکت دو رویکرد متفاوت نسب. به مفهوم مشارکت اجتماعی وجود دارد اول: رویکرد نیروی مبادله: در این سنت فکری اصالت با سود و … ادامه مطلب »

بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله

بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله مقاله بررسی فضاهای بیدفاع شهری در سطح محله(مورد مطالعه: محله هرندی تهران) فضای شهری فضای شهری به مفهوم صحن های است که فعالیت های عمومی زندگی شهری در آن ها به وقوع میپیوندند. خیابان ها، میادین، پارک های … ادامه مطلب »

رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در تهران

رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در تهران رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در تهران مقاله رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در کلان شهر تهران مورد: محله ی بهار منطقه ی 7 توسعه ی محله ای توسعه ی محله ای در قالب فرآیندی مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور از چندین دهه ی … ادامه مطلب »

مقاله توسعه پایدار محله ای در شهر شیراز

مقاله توسعه پایدار محله ای در شهر شیراز مقاله توسعه پایدار محله ای در شهر شیراز مقاله هویّت و توسعه ی پایدار محله ای در شهر شیراز مورد: محله ی فخرآباد هویت و پایداری محلات در الگوهای سنتی و نوین شهرسازی توسعه ی پایدار امری است که در چند دهه ی اخیر به عنوان … ادامه مطلب »

نقش فناوری بومی قنات در معماری پایدار

نقش فناوری بومی قنات در معماری پایدار نقش فناوری بومی قنات در معماری پایدار مقاله فناوری های بومی قنات و نقش آن در معماری پایدار (بررسی موردی: شهر یزد) احداث و بهره گیری از قنات احداث و بهره گیر ی از قنات  بستر تاریخی و تمدنی گسترده ای را معرفی می کند که قرون … ادامه مطلب »

معماری سنتی ایران کاروانسرا و حمام ها

معماری سنتی ایران کاروانسرا و حمام ها معماری سنتی ایران کاروانسرا و حمام ها مقاله معماری سنتی ایران، کاروان سراها، حمام ها، خانه ها در مسلخ معماری مدرن (نگاهی گذرا به معماری ایرانی) پیدایش کاروان‌سرا در ایران پیدایش کاروان‌سرا در ایران به دوران هخامنشی باز می‌گردد که متأسفانه‌ نمونه‌ای از آن باقی نمانده اما … ادامه مطلب »

جایگاه معماری پایدار در معماری روستا

جایگاه معماری پایدار در معماری روستا جایگاه معماری پایدار در معماری روستا مقاله جایگاه الگوهای معماری پایدار در معماری بومی روستایی (مطالعه موردی: روستای هلسم، استان ایلام) معماری بومی ایران معماری بومی ایران، سابق های کهن دارد. در هر گوشه از آن، بناهایی با معماری های متفاوت به چشم می خورد که در عین … ادامه مطلب »

ارزیابی برنامه ریزی توسعه و عمران مشهد

ارزیابی برنامه ریزی توسعه و عمران مشهد ارزیابی برنامه ریزی توسعه و عمران مشهد مقاله ارزیابی دوره های برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد با استفاده از مؤلفه های رشد هوشمند کاربری ترکیبی رشد هوشمند از یکپارچگی کاربری های ترکیبی جوامع به عنوان یک جزء مهم از دستیابی بهتر به مکان های مختلف … ادامه مطلب »

تأثیر طرح عمران منطقه خوزستان بر دزفول

تأثیر طرح عمران منطقه خوزستان بر دزفول تأثیر طرح عمران منطقه خوزستان بر دزفول مقاله ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان برشهر دزفول ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان  طرح عمران منطقه ای خوزستان شامل احداث سد دز،تأمین آب اراضی کشاورزی برای 125000 هکتار از اراضی زیر سد دز، تولید برق و … ادامه مطلب »

مقاله آب در معماری ایرانی

مقاله آب در معماری ایرانی مقاله آب در معماری ایرانی آب در معماری باستان در ایران باستان آب پیام آور روشنایی و پاکی به شمار می رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود. شاید به علت اینکه ایران کشوری کم آب بوده، این مایع حیاتی بین ایشان قدر و منزلتی والا داشته است. … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید