تحلیل فضایی جرایم خشونت آمیز کرمانشاه

تحلیل فضایی جرایم خشونت آمیز کرمانشاه تحلیل فضایی جرایم خشونت آمیز کرمانشاه یکی از مهمترین متغیرهایی که زمینه برای جرم بسیار مؤثر باشد یکی از مهم ترین متغیرهایی که به لحاظ جامعه شناختی میتواند در فراهم کردن زمینه برای جرم بسیار مؤثر باشد نابرابری اجتماعی است. پیش فرض ابتدایی این پژوهش این است … ادامه مطلب »

تحلیل مکانی بارش رگباری مازندران با GIS

تحلیل مکانی بارش رگباری مازندران با GIS تحلیل مکانی بارش رگباری مازندران با GIS بارش رگباری بارش رگباری از پدیده های بحران سازی است که وقوع ناگهانی و پر شدت آن موجب بروز خسارات فراوان بر انسان محیط پیرامونی آن می شود.شناخت و آگاهی از بارش رگباری و چگونگی وقوع، شدت و تداوم … ادامه مطلب »

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چهار

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چهار فصل پنج و شش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل پنجم: آموزش و ترویج ماده 36- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان های استان و شهرداری ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی … ادامه مطلب »

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سه

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سه فصل سوم: امور کاردان ها و صنوف ساختمانی ماده 28- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته ها و … ادامه مطلب »

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو فصل دو قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان ماده 5- ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی … ادامه مطلب »

اصلاحیه عوارض صدور پروانه تفکیک اراضی

اصلاحیه عوارض صدور پروانه تفکیک اراضی اصلاحیه عوارض صدور پروانه تفکیک اراضی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب جلسه 43 مورخ 5/11/1382 ماده واحده: به استناد تبصره یکم ( 1) ذیل ماده پنجم ( 5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی … ادامه مطلب »

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اول

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اول فصل اول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی ماده ‌1- تعریف‌: نظام‌ مهندسی ‌و کنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای‌ مهندسی‌، حرفه‌ای و صنفی که ‌در جهت‌ … ادامه مطلب »

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی فصل دوم: ارکان شرکت ماده۷ـ ارکان شرکت به شرح زیر می باشد: الف ـ مجمع عمومی ب ـ هیئت مدیره ج ـ مدیرعامل دـ بازرس (حسابرس) الف ـ مجمع عمومی ماده۸ ـ مجمع عمومی شرکت عبارت است از وزیران جهاد کشاورزی (رییس مجمع)، … ادامه مطلب »

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی اول

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی اول اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی اول فصل اول اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی تغییرنام شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی فصل اول: کلیات و وظایف ماده۱ـ شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی به شرکت شهرک های کشاورزی تغییرنام می یابد و اموال، دارایی ها، … ادامه مطلب »

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 نوسازی

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 نوسازی آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 نوسازی آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری نحوه تشکیل هیات های ارزیابی ماده 1 ـ در هر مورد که دراجرای تکالیف و وظایف مقرر در ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید