طرح توسعه و عمران شهر طرقبه

طرح توسعه و عمران شهر طرقبه طرح توسعه و عمران شهر طرقبه رویکرد برنامهریزی راهبردی امروزه تقریبا دًر تمامی کشورهای جهان برای تهیه طرحهای توسعه شهری مورد استفاده قرار میگیرد. اینگونه برنامهریزی جایگاه جداگانهای برای اهداف کالبدی قائل نیست و این اهداف را مکمل اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میداند و خواهان تلفیق آنها … ادامه مطلب »

فایل صوتی فساد قانونی در مدیریت شهری

فایل صوتی فساد قانونی در مدیریت شهری فایل صوتی فساد قانونی در مدیریت شهری نشست ریشه‌های فساد شهری در این نشست محمود کاشانی به تاریخچه شهرنشینی، قوانین و طرح‌های شهری می‌پردازد و از این مبحث وارد مقوله روند نادیده گرفتن قوانین شهری، شکل‌گیری فساد شهری و زمینه‌های قانونی کردن این فساد می‌شود. وی … ادامه مطلب »

پاورپوینت اهمیت فضای سبز در شهرسازی

پاورپوینت اهمیت فضای سبز در شهرسازی پاورپوینت اهمیت فضای سبز در شهرسازی پیشرفت صنعت و وجود کارخانه ها صنعتی در نزدیکی شهرها و دیگر عوامل از جمله رفاهی و … موجب افزایش جمعیت در شهرها همراه با ازدیاد آپارتمان گردیده است . بنابراین ایجاد فضای سبز در شهرها ضروری به نظر می رسد … ادامه مطلب »

راهنمای نحوه مقاله نویسی بر اساس روش APA

راهنمای نحوه مقاله نویسی بر اساس روش APA راهنمای نحوه مقاله نویسی بر اساس روش APA معمولاً چکیده مقالات پژوهشی حدود نیم صفحه تا یک صفحه می باشد. حاشیه صفحه ای که چکیده در آن قرار می گیرد، کمی بیشتر از صفحات دیگر است تا موجب پر آمدی ادراکی این بخش شود. در چکیده، … ادامه مطلب »

پاورپوینت آشفتگی بصری در نماهای شهری

پاورپوینت آشفتگی بصری در نماهای شهری پاورپوینت آشفتگی بصری در نماهای شهری خط آسمان شهر  عبارتست از میانگین ارتفاع ساختمان های یک شهر، جایی که فضای خالی آسمان آغاز می شود. وجود خط آسمان زیبا و منظم، شاید تاثیرگذارترین عامل در نظم دهی به فضاهای شهری باشد، عاملی که امروز به ندرت در … ادامه مطلب »

مکان یابی با استفاده از GIS و روش فازی

مکان یابی با استفاده از GIS و روش فازی مکان یابی با استفاده از GIS و روش فازی شناخت: تعریف مسئله یکی از اساسیترین مراحل اجرای پروژههای GIS را تشکیل میدهد. شناخت دقیق و جامع، کمک شایانی به بررسی، حل مشکلات و پیشبینی بهترین نتایج کرده و روال انجام کار را تسریع مینماید. طی … ادامه مطلب »

دانلود مقاله حرکت و زمان در منظر

دانلود مقاله حرکت و زمان در منظر دانلود مقاله حرکت و زمان در منظر منظر شهری سطح تماس «انسان» و «پدیده شهر»است و از این رو بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان تحت تاثیر آن قرار می گیرد. پادراک شهروندان از منظر شهری تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی شکل … ادامه مطلب »

بازنگری در طرح توسعه و عمران شهر بجنورد

پاورپوبنت بازنگری در طرح توسعه و عمران شهر بجنورد پاورپوبنت بازنگری در طرح توسعه و عمران شهر بجنورد مهم‌ترین گرایشات حاکم و مؤثر بر تحولات شهر عبارتند از: –  روند مثبت بهسازی و نوسازی در بافت میانی و شکل‌گیری ابنیه با گرایش ارتفاعی –  تداوم توسعه و گسترش بافت‌های حاشیه‌ای با کیفیت نازل … ادامه مطلب »

پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری تفکر استراتژیک بعنوان مفهوم کلی، توانایی تفکر در سطح انتزاعی، حرکت از موضوعات تصوری به واقعی و بر‌عکس و توانایی ترکیب الهام با تفکر تخیلی می‌باشد. همچنین باید بعنوان قابلیت درک عمیق پدیده‌ها و درک آنها را آنطور که … ادامه مطلب »

تاریخچه برنامه های عمرانی ایران

تاریخچه برنامه های عمرانی ایران   برنامه سوم عمرانی (1346 – 1341) •هویت سازمان برنامه و وظایفش مشخص تر می شود. •سرمایه گذاری خصوصی افزایش قابل توجهی داشت و سطح برنامه ریزی روی برنامه ریزی بخش حرکت می کند •بخش کشاورزی مهمترین بخش در این برنامه •انجام اصلاحات ارضی که باعث شد اغلب … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید