تحلیلی بر نظام سلسله مراتب شهری در استان گیلان

تحلیلی بر نظام سلسله مراتب شهری در استان گیلان با توسعه کشورها،شهرنشینی در آنها گشترش می یابد. پیشرفته فناوری در هر کشور باعث انتقال نیروی کار از تولید کالاهای کشاورزی به تولید کالا های شهری میگردد. همچنین، انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری باعث تغییر شکل فضایی و اقتصادی کشور می گردد. این … ادامه مطلب »

دانلود برنامه ریزی شهری بر اساس توسعه پایدار

برنامه ریزی شهری بر اساس توسعه پایدار   نظریه توسعه پایدار، در دههِ ی پایانی قرن بیستم، در پی شکست مکاتب مختلف برنامه ریزی از جمله مدرنیسم و پسمامدرنیسم، در عدم توانایی به شرایط مطلوب زندگی و آثار  مخرب بر محیط زیست جهانی، ملی، منطقه ای و محلی پا به عرصه وجود گذاشت. بی شک … ادامه مطلب »

دانلود مقاله توسعه ی فیزیکی شهر از منظر عوامل جغرافیایی

دانلود مقاله توسعه ی فیزیکی شهر از منظر عوامل جغرافیایی توجه به توسعهی فیزیکی شهری پایدار، یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه ی شهری، حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت جبنه های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر دارد. در ایران یکی از موارد مهم فرآیند شهرنشینی، گسترش فیزیکی شهرهای آن است. … ادامه مطلب »

مکانیابی بهینه توسعه آتی شهر با استفاده از مدل Fuzzy AHP

مکانیابی بهینه توسعه آتی شهر با استفاده از مدل Fuzzy AHP   با پیشرفت برق آسای دنیای کنونی در تمام زمینه ها، نیاز بشری نیز در حال ازدیاد است. این توسعه روز افزون به همراه استفاده از زمین، بدون در نظر گرفتن تفاوت های اکولوژیکی و پتانسیل های محیطی باعث پیامد های ناگواری … ادامه مطلب »

دانلود کتاب توسعه پایدار شهری

دانلود کتاب توسعه پایدار شهری چگونگی استفاده از منابع و به کارگیری امکانات و فرصت ها به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای انسانی و تأمین رفاه و سلامت آن ها بدون آسیب رساندن به دیگران، محیط زیست و نسل های آینده، در حقیقت پاسخگویی به سؤالات اساسی جغرافیا، چرا؟ چگونه؟ کجا؟ و … ادامه مطلب »

دانلود سبک های شهرسازی ایران

دانلود سبک های شهرسازی ایران سبک های شهرسازی ایران در تمدن قبل از اسلام   تمدن ایران قبل از اسلام با دو سبک عمده پارسی و پارتی و یک میان سبک پارسی هلنی، شهرها را شکل داد. یعنی هگمتانه که خود متاثر از شهر تپه های بین ،« مادی » شیوه پارسی از قرن … ادامه مطلب »

دانلود تحقیق آماده شهرسازی پهلوی اول

دانلود تحقیق آماده شهرسازی پهلوی اول دانلود تحقیق آماده شهرسازی پهلوی اول رضا شاه شدن رضاخان آهسته ولی بی وقفه بود.در اسفند ماه 1299 با عنوان جدید سردار سپه وارد کابینه شد و در اردیبهشت 1300 ،با کنار زدن مسعود خان کیهان،وزارت جنگ را در اختیار گرفت.در طی نه ماه بعد،با انتقال ژاندارمری … ادامه مطلب »

دانلود تحقیق آماده شهرهای پارتی، اشکانیان و ساسانیان

دانلود تحقیق آماده شهرهای پارتی، اشکانیان و ساسانیان شهرهای پارتی، اشکانیان و ساسانیان با تسلط ایرانیان شمالی بر سراسر کشور تشکیلات (قبیله ای) دودمانی قدیم هم جان تازه ای گرفت، سلسله مراتب دودمانی (قبیله ای) جامعه تا قرون متمادی در جامعه زرتشتی، پس از انقراض ساسانیان حفظ شد . در کتب پلوی مکرر … ادامه مطلب »

دانلود تحقیق آماده سیر تحول و توسعه شهر بجنورد

دانلود تحقیق آماده سیر تحول و توسعه شهر بجنورد یکی از مشکلات شهر بجنورد رشد سریع آن است. مرکز این استان و همچنین مهاجرت در سال 1383 رشد جمعیت را تشدید کرده است. شکل شهر بجنورد به صورت کتسه ای می باشد که به همین دلیل امکان توسعه را به اطراف خود نمی … ادامه مطلب »

دانلود تحقیق آماده تمدن روم

دانلود تحقیق آماده تمدن روم تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد که شبه جزیره آپنین خیلی پیشتر از بالکان مشکونی بوده، در هزاره دوم قبل از میلاد در دوره مفرغ تمدنی به نام ترامارها (Terramares) در در شمال شبه جزیره شکل میگیرد. همزمان با تمدن ترامارها در شمال تمدن… ادامه متن را دانلود کنید. … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید