چالش های در توسعه پایدار کشاورزی ایران

چالش های در توسعه پایدار کشاورزی ایران چالش های در توسعه پایدار کشاورزی ایران مقاله چالش های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران توسعه پایدار کشاورزی کشاورزی پایدار، سیستمی است که ضمن مدیریت صحیح و استفاده از منابع برای تأمین نیازهای غذایی بشر، کیفیت محیط زیست و ذخایر منابع طبیعی را افزایش می دهد … ادامه مطلب »

کاربری اراضی با رویکرد توسعه پایدار

کاربری اراضی با رویکرد توسعه پایدار کاربری اراضی با رویکرد توسعه پایدار مقاله تحلیل کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار مورد مطالعه: شهرک سعدیه شیراز تعریف پایداری پایداری مفهومی است که هر کسی از آن برداشت متفاوتی دارد اما به طور کلی پایداری فرایندی است که مبانی آن توام با تغییر شرایط . ایده … ادامه مطلب »

مقاله بام های سبز Green Roofs

مقاله بام های سبز Green Roofs مقاله بام های سبز Green Roofs تعریف بام سبز یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانده می شود. لفظ بام سبز گه گاه برای بام هایی که مفاهیم “معماری سبز” را مد نظر … ادامه مطلب »

مقاله امنیت و توسعه پایدار گردشگری

مقاله امنیت و توسعه پایدار گردشگری مقاله امنیت و توسعه پایدار گردشگری مقاله امنیت و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهر تهران) صنعت گردشگری صنعت گردشگری از بزرگترین صنایع دنیا است که دارای رشد سریعی میباشد سازمان جهانگردی در پایان قرن بیستم میلادی صنعت گردشگری را در ردیف نخست صنایع کسب کننده درآمد صادراتی معرفی … ادامه مطلب »

جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار

جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار مقاله تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار روستایی دانش بومی چیست برای «دانش بومی» نام های دیگری مانند «دانش محلی» «دانش فنی بومی» «دانش سنتی» و «دانش مردم» وجود دارد؛ اما اصطلاح دانش بومی بیش از همه به کار گرفته میشود دانش بومی (که بهوسیله … ادامه مطلب »

برنامه ریزی بلایا در توسعه پایدار

برنامه ریزی بلایا در توسعه پایدار برنامه ریزی بلایا در توسعه پایدار مقاله برنامه ریزی مدیریت بلایا و مخاطرات محیطی در راستای توسعه پایدار بلایا و مخاطرات محیطی بلایا و مخاطرات محیطی از دیرباز بعنوان مخرب ترین عوامل آسیب رسان به انسان، جامعه و زیست گاهش مطرح بوده اند. با توجه به اینکه یکی … ادامه مطلب »

مقاله توسعه پایدار مناطق فناوری

مقاله توسعه پایدار مناطق فناوری مقاله توسعه پایدار مناطق فناوری توسعه پایدار علمی و مهندسی یکی از موارد مهم همایش تارا که سال 1998 در تسوکوبای ژاپن برگزار شد، سخنان آقای تاکوما یاماموتو, رئیس هیئت مدیره در شرف بازنشستگی فوجیتسو بود. یاماموتو در سخنانش مکررا از سال 2025 بعنوان نقطه عطف یاد کرد. … ادامه مطلب »

مقاله مبانی توسعه پایدار شهری

مقاله مبانی توسعه پایدار شهری مقاله مبانی توسعه پایدار شهری تاریخچه طرح مبحث توسعه پایدار توسعه صنعتی که در حدود نیمه ی قرن نوزدهم آغاز شد در نهایت به تخلیه ی منابع و بروز مسائل محیط زیست مهمی که قبلاً سابقه نداشت منجر گردید و فعالیت های صنعتی مشکلات آلودگی را در سطح … ادامه مطلب »

فرش شهری مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ

فرش شهری مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ فرش شهری مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ نظریه های فرکتال، آشوب  و منطق فازی طی چند دهه گذشته، دانشمندان نظریه هائی را برای توصیف پیچیدگی در طبیعت گسترش داده اند و این نظریه ها تحت عنوان نظریه فرکتال و نظریه آشوب خوانده می شوند. نظریه فرکتال … ادامه مطلب »

توسعه پایدار شهری در شهرهای ساحلی

توسعه پایدار شهری در شهرهای ساحلی توسعه پایدار شهری در شهرهای ساحلی مقاله فرابینی توسعه پایدار شهری در شهر های ساحلی مورد: شهر بابلسر توسعه نوار ساحلی توسعه نوار ساحلی در کشورهای مختلف تحت تأثیر عوامل متعددی صورت گرفته است ولی طی دو قرن گذشته دو دلیل عمده، برای توسعه نوار ساحلی عبارت بوده … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید