ارزیابی و سنجش شاخص های کیفیت زندگی در محلات شهری حاجی آباد فارس

ارزیابی و سنجش شاخص های کیفیت زندگی در محلات شهری حاجی آباد فارس ارزیابی و سنجش شاخص های کیفیت زندگی در محلات شهری حاجی آباد فارس ارزیابی و سنجش شاخص های کیفیت زندگی در محلات شهری حاجی آباد فارس چکیده  کیفیت زندگی، مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر مولفه هایی چون … ادامه مطلب »

مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری

مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری در روند تکامل فرهنگ انسان، شهر پیچیده ترین فضای ساخته بشر است. شهر در … ادامه مطلب »

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن قانون … ادامه مطلب »

تأثیر انقلاب بر معماری و شهرسازی ایران

تأثیر انقلاب بر معماری و شهرسازی ایران تأثیر انقلاب بر معماری و شهرسازی ایران مقاله تحلیل تأثیر انقلاب بر معماری و شهرسازی ایران شکل گیری فضاهای شهری انقلاب، واژه ای نه چندان فراموش نشدنی که می توان کم و بیش گفت در بیشتر کشورها و شهرهای دنیا به نحوی اتفاق افتاده است. انقلاب نقش … ادامه مطلب »

معماری وشهرسازی اسلامی درفرم یامعنا

معماری وشهرسازی اسلامی درفرم یامعنا معماری وشهرسازی اسلامی درفرم یامعنا عنوان مقاله معماری و شهرسازی اسلامی در فرم یا در معنا معماری و شهرسازی اسلامی همواره در خصوص معماری و شهرسازی اسلامی سخن ها رفته و مطالب زیادی نگاشته شده است ولیکن هنوز که هنوز است نمی توان فضایی را به مفهوم و شکل … ادامه مطلب »

ویژگیهای شهرسازی در شهرهای دوره صفویه

ویژگیهای شهرسازی در شهرهای دوره صفویه ویژگیهای شهرسازی در شهرهای دوره صفویه اوج شکوفایی اش در اصفهان ویژگیهای شهرسازی در شهرهای دوره صفویه دوران صفویه بویژه عهد شاه عباس اول از لحاظ شهرسازی و توسعه شهری در ایران دورانی طلایی بحساب می آید. در شهرسازی آن دوران که اوج شکوفایی اش در اصفهان … ادامه مطلب »

مقاله به سوی شهرسازی دموکراتیک

مقاله به سوی شهرسازی دموکراتیک مقاله به سوی شهرسازی دموکراتیک شهرسازی جدید جهان شهرسازی جدید جهان(برنامه‌ریزی و طراحی شهری)در اوایل قرن بیستم در سایه‌ حمایت و اقتدار دولت‌ها و با اهداف ساماندهی‌ توسعه کالبدی شهرها به‌وجود آمد واز نظر اجرایی و عملی نیز بیشتر از علوم فنی و مهندسی تأثیر پذیرفت.نتیجه اینکه،در قسمت‌ … ادامه مطلب »

مقاله بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری

مقاله بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری مقاله بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری زمین و محیط متناسب مفهوم عام سکونت یا بودن انسان در زمین و محیط متناسب با آن، پاسخ های معمارانۀ گوناگونی در اندیشۀ سنّت و مدرن داشته است. با وجود این تاکنون، شناخت چیستی سکونت و معنای خاص آن آرامش، همچنان … ادامه مطلب »

جایگاه معماری بومی در معماری معاصر یزد

جایگاه معماری بومی در معماری معاصر یزد جایگاه معماری بومی در معماری معاصر یزد معماری معاصر با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در تمام موارد مرتبط با ساخت و ساز در ساختمان ها و رشد چشم گیر انواع مصالح وسایل ساخت و ساز و …،متأسفانه تغییراتی در بالاتر رفتن حال وهوا و کیفیت … ادامه مطلب »

مقاله شهرسازی‌ معاصر، توسعه‌ مسکن‌

مقاله شهرسازی‌ معاصر، توسعه‌ مسکن‌ مقاله شهرسازی‌ معاصر، توسعه‌ مسکن‌ عنوان کامل مقاله شهرسازی‌ معاصر، توسعه‌ مسکن‌ و شهرهای‌ جدید اصول‌ بنیانگذاری‌ شهرهای‌ جدید یکی‌ از اصول‌ بنیانگذاری‌ شهرهای‌ جدید، توسعه‌ و تعمیم‌ مسکن‌ به‌ قشرهای‌ گوناگون‌جامعه‌ بوده‌ است‌. ایجاد شهرهای‌ جدید در کشورها، اعم‌ از توسعه‌ یافته‌، در حال‌ توسعه‌ وسوسیالیستی‌ مبتنی‌ بر … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید