برچسب خورده: آئين نامه مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله

آیین نامه مقاوم سازی ساختمان

آیین نامه مقاوم سازی ساختمان آیین نامه مقاوم سازی ساختمان آئین نامه مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله آئین نامه مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 30/11/1369 ماده 1- کلیه ساختمان های گروه 1 و2 ( ساختمان های با اهمیت زیاد ومتوسط ) موضوع بند 1-5 آئین نامه طرح ساختمان … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید