برچسب خورده: آئين نامه

آئین نامه مالی شهرداری ها

آئین نامه مالی شهرداری ها آئین نامه مالی شهرداری ها قسمت اول ـ امور معاملات ماده 1 ـ معاملات شهرداری ها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول ـ معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد . نوع دوم ـ معاملات متوسط که … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید