برچسب خورده: آب های زیرزمینی

ارزیابی ناپایداری زیست محیطی با تأکید بر پسماند شهری اهواز

ارزیابی ناپایداری زیست محیطی با تأکید بر پسماند شهری اهواز ارزیابی ناپایداری زیست محیطی با تأکید بر پسماند شهری اهواز ارزیابی ناپایداری زیست محیطی با تأکید بر پسماند شهری اهواز چکیده از دیدگاه اکولوژیک مشکلاتی مانند آلودگی رودخانه ها، آب های زیرزمینی، خاک و چشم اندازهای زشت ناشی از تجمع زباله‌ها در اطراف … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید