برچسب خورده: آب های زیر زمینی

ژئومورفولوژی کاربردی و عمران روستایی

ژئومورفولوژی کاربردی و عمران روستایی ژئومورفولوژی کاربردی و عمران روستایی خصوصیات ژئومورفولوژیکی تحقیق مذکور براساس مشاهده مستقیم،بر روی جلگه آذر شهر-که ادامه جلگه تبریز است-انجام پذیرفته و «از این نظر که شناسایی خصوصیات ژئومورفولوژیکی دشت های و جلگه‌ها به منظور عمران منطقه بویژه سرمایه‌گذاری در زمینه‌های کشاورزی،امری‌ ضروریست»می‌تواند حائز اهمیت باشد. نقش واحدهای … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید