برچسب خورده: آب و هوا شهر کرمان

دانلود ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمان

دانلود ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمان دانلود ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمان موضوعات مطرح شده در طرح تفصیلی شهر کرمان – ضوابط احداث تجاری و مسکونی -ضوابط پیشروی بنا – ضوابط طبقات -ضوابط بالکن ها -ضوابط پارکینک -ضوابط نورگیرها -ضوابط باریکسازی -ضوابط پخ ها کرمان کرمان (نام منطقه‌ای در پارسی باستان: کارمانیا کارمانا) … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید