برچسب خورده: آذربایجان شرقی

مقاله شناسایی عوامل کلیدی توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی بر پایه سناریو مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

مقاله شناسایی عوامل کلیدی توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی بر پایه سناریو مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی مقاله شناسایی عوامل کلیدی توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی بر پایه سناریو مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی چکیده تجربه تهیه برنامه های توسعه منطقه ای و میزان تحقق و انعطاف پذیری آن … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید