برچسب خورده: آزمون Tukey

مقاله بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

مقاله بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران مقاله بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران چکیده هدف کلی مقاله حاضر، بررسی تاثیر مولفه های امنیت اجتماعی بر شاخص دلبستگی به مکـان و تبیین معناداری یا عدم … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید