برچسب خورده: آشنايي با ادبيات معاصر ايران

آشنایی با ادبیات معاصر ایران

آشنایی با ادبیات معاصر ایران آشنایی با ادبیات معاصر ایران قرن سیزدهم و رستاخیز ادبی -آغاز انحطاط ادبی از قرن هشتم به بعد و ادامه آن تا اوایل قرن سیزدهم هجری(قرن رستاخیز ادبی). -تالیف تاریخ وصاف در اوایل قرن هشتم به وسیله وصاف الحضره نخستین مفسد بزرگ زبان (از دیدگاه ادوارد براون). -گرایش … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید