برچسب خورده: آشنایی با تصاویر چند طیفی و فراطیفی

آشنایی با تصاویر چند طیفی و فراطیفی

آشنایی با تصاویر چند طیفی و فراطیفی آشنایی با تصاویر چند طیفی و فراطیفی تفاوت بین تصاویر چند طیفی و فراطیفی تفاوت اصلی بین تصاویر چند طیفی و فراطیفی در تعداد باند ها و ضخامت آن هاست. تصاویر چندطیفی شامل 3 تا 10 باند می باشند. شکل زیر نشان دهنده امواج آن هاست (تعداد … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید