برچسب خورده: آفرینش معماری به روش قیاس با طبیعت

آفرینش معماری به روش قیاس با طبیعت

آفرینش معماری به روش قیاس با طبیعت آفرینش معماری به روش قیاس با طبیعت روش های آفرینش در معماری روش های متنوعی توسط محققان مختلف برای آفرینش در معماری معرفی شده است. برادبنت چهار طریق برای تولید فرم معرفی می کند که شامل عملگرا ، عرفی ، قیاسی  و قاعده مند  است طراحی … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید