برچسب خورده: آموزش مدلسازی ساختاری با AMOS

آموزش مدلسازی ساختاری با AMOS

آموزش مدلسازی ساختاری با AMOS آموزش مدلسازی ساختاری با AMOS فیلم آموزش مدلسازی ساختاری با AMIS که شامل 12 جلسه می باشد. معادلات ساختاری ترکیبی مدلسازی معادلات ساختاری ترکیبی از مدل های مسیر (روابط ساختاری) و مدل های عاملی تاییدی (روابط اندازه گیری) است. در مدل های مسیر پژوهشگر سعی می کند تا … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید