برچسب خورده: آموزش پرسپکتیو جلسه چهارم

فیلم آموزش پرسپکتیو جلسه چهارم

فیلم آموزش پرسپکتیو جلسه چهارم فیلم آموزش پرسپکتیو جلسه چهارم نمایش نسبی یک تصویر ژرفانمایی یا پرسپکتیو (perspective) در هنرهای گرافیکی، همچون نگارگری، نمایش نسبی یک تصویر به همان شکلی که توسط چشم دریافت می‌شود، بر روی یک سطح تخت (همچون کاغذ) است. پرسپکتیو ترسیمی در پرسپکتیو ترسیمی (ریشهٔ لغوی پرسپکتیو «به وضوح … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید