برچسب خورده: آنتروپی

تکنیک بروز تصمیم گیری چند معیاره CODAS

تکنیک بروز تصمیم گیری چند معیاره CODAS تکنیک بروز تصمیم گیری چند معیاره CODAS تکنیک کوداس تکنیک CODAS (Combinative Distance-based Assessment) به معنی ارزیابی مبتنی بر فاصله ترکیبی می باشد. این تکنیک اولین بار توسط آقای دکتر مهدی کشاورز قرابایی و همکاران در سال 2016 ارائه شد. این تکنیک یکی از روش های … ادامه مطلب »

مقاله تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های 1390 تا 1335 با مدلهای همسایگی آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای

مقاله تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های 1390 تا 1335 با مدلهای همسایگی آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای مقاله تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های 1390 تا 1335 با مدلهای همسایگی آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای چکیده عدم توجه به نظام سلسله مراتب … ادامه مطلب »

مقاله طیف‌بندی و ارزیابی فضایی شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از تکنیکهای آنتروپی، وایکور، تاپسیس و GIS در استان یزد

مقاله طیف‌بندی و ارزیابی فضایی شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از تکنیکهای آنتروپی، وایکور، تاپسیس و GIS در استان یزد مقاله طیف‌بندی و ارزیابی فضایی شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از تکنیکهای آنتروپی، وایکور، تاپسیس و GIS در استان یزد چکیده روش: پژوهش حاضر با … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید