برچسب خورده: آينده پژوهی

مفهوم سازی توسعه پایدار در آینده پژوهی

مفهوم سازی توسعه پایدار در آینده پژوهی مفهوم سازی توسعه پایدار در آینده پژوهی آینده پژوهی پیوند توسعه پایدار و آینده پژوهی در ارزیابی مطلوبیت آینده های ممکن در فرآیند آینده پژوهی نمایان میشود جای یکه هدف از آینده پژوهی تلاش برای تبدیل جهان به مکانی بهتر برای زندگی، سود رسانی به مردم … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید