برچسب خورده: آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه كسب واحدهاي صنفي

آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی

آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی آیین نامه اجرایی موارد لغو پروانه کسب واحدهای صنفی موضوع تبصره 3 ماده 39 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1370 هیئت عالی نظارت ماده 1- پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید