برچسب خورده: آیین‌ نامه اماکن عمومی

آیین‌ نامه اماکن عمومی

آیین‌ نامه اماکن عمومی آیین‌ نامه اماکن عمومی شهربانی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱ – شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر مسئولیت های محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این‌ آئین‌نامه نظارت و مطابق مقررات اقدام می نماید. ماده ۲ – اماکن و مؤسسات موضوع … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید