برچسب خورده: آیین های عاشورایی بر منظر شهری

مقاله مروری بر جریان برنامه ریزی شهری در تهران

مقاله مروری بر جریان برنامه ریزی شهری در تهران مقاله مروری بر جریان برنامه ریزی شهری در تهران چکیده ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1316ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻃﺮﺣﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎ ﻥﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. متاسفانه ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪﺩﺳﺖ … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید