برچسب خورده: ابداع و توسعه قنات

نقش فناوری بومی قنات در معماری پایدار

نقش فناوری بومی قنات در معماری پایدار نقش فناوری بومی قنات در معماری پایدار مقاله فناوری های بومی قنات و نقش آن در معماری پایدار (بررسی موردی: شهر یزد) احداث و بهره گیری از قنات احداث و بهره گیر ی از قنات  بستر تاریخی و تمدنی گسترده ای را معرفی می کند که قرون … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید