برچسب خورده: ابهر

مقاله ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی نواحی شهری در برابر زلزله با استفاده از مدل ELECTRE موردی ابهر

مقاله ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی نواحی شهری در برابر زلزله با استفاده از مدل ELECTRE موردی ابهر مقاله ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی نواحی شهری در برابر زلزله با استفاده از مدل ELECTRE موردی ابهر چکیده موضوع ایمنی شهرها در برابر مخاطرات طبیعی یک یاز اهداف اصلی برنامه‌ریزی شهری است.با توجّه به اینکه ایران از نظر … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید