برچسب خورده: اثر فرمان های ویرایشی برروی «اندازه» (Dimension)

چند دستور مختلف اندازه گذاری در اتوکد

چند دستور مختلف اندازه گذاری در اتوکد چند دستور مختلف اندازه گذاری در اتوکد انواع خطوط اندازه گذاری اندازه گذاری خطی یا Linear اندازه گذاری هم راستا یا Aligned اندازه گذاری زاویه ای یا Angular اندازه گذاری طول کمان یا Arc Length اندازه گذاری شعاع یا Radius اندازه گذاری قطر یا Diameter ندازه … ادامه مطلب »

فیلم آموزش ایجاد ابعاد خطی در اتوکد

فیلم آموزش ایجاد ابعاد خطی در اتوکد فیلم آموزش ایجاد ابعاد خطی در اتوکد انواع خطوط اندازه گذاری اندازه گذاری خطی یا Linear اندازه گذاری هم راستا یا Aligned اندازه گذاری زاویه ای یا Angular اندازه گذاری طول کمان یا Arc Length اندازه گذاری شعاع یا Radius اندازه گذاری قطر یا Diameter ندازه … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید