برچسب خورده: اثر ملی

اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری

اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری بررسی و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در شهرستان خلخال با استفاده روش کوپراس با توجه به گسترش بی رویه شهرهای کشورمان و افزایش مشکلات ناشی از شهرنشینی جدید، مردم به ویژه در شهرهای بزرگ بیش از پیش علاقهمند به گذاران اوقات فراغت … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید