برچسب خورده: اجتماعی- شهری

جایگاه پرندگان در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

جایگاه پرندگان در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی جایگاه پرندگان در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی جایگاه پرندگان در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی چکیده برای بسیاری از مردم، پرندگان و طبیعت ارزش ذاتی دارند. پرندگان در طول تاریخ برای انسان اهمیت داشته و اغلب برای نمادهای فرهنگی باارزش مانند صلح، آزادی و … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید