برچسب خورده: اجرایی

مقاله تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور

مقاله تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور مقاله تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور چکیده ارزش و اهمیت روز افزون نقش مردم در اداره جوامع و رشد نظام های مردم سالار، … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید