برچسب خورده: احیاء رودخانه های شهری

احیاء رودخانه های شهری

احیاء رودخانه های شهری احیاء رودخانه های شهری برنامه ریزی شهری بیوفیلیک 1. آب و هوا؛ 2. انرژی تجدید پذیر جهت عدم انتشار گاز ؛CO2 3. شهر بدون مواد زائد و زباله؛ 4. آب؛ 5. منظر، باغچه و تنوع زیستی شهری؛ 6. حم لونقل پایدار و فضای عمومی خوب : شهرهای فشرده و … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید